O cvičení

Nacvičujeme střelbu za 3 body se spoluhráči (Partner 3-Point Shooting Drills) tak, že driblujeme a pohybujeme se stranou v obranném postavení tzv.: „klouzavý krok“, zastavíme a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama (Slide Dribble Pull-up Jump Shot)