O cvičení

Postavíme se před bednu (Box) čelem (mírně stranou). Vystupujeme na lavici jednou nohou a druhou nohu zvedáme rovnoběžně s lavicí nebo výše tj.: děláme výstupy (Step Ups Forward).