O cvičení

Střílíme za 3 body samostatně (Individual 3-Point Shooting Drills) tak, že naznačíme změnu směru driblinku pohybem ruky dovnitř a ven (Inside and Out Dribble) též „Twist Dribble“ nebo „Fake Crossover“, vytvoříme si prostor úkrokem stranou a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama (Side Step Jump Shot)