O cvičení

Přihráváme s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že přihráváme jednoruč bezprostředně po driblinku (One-handed Off the Dribble Air Pass)