O cvičení

Přihráváme s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že přihráváme jednoruč stranou s nakročením bokem (One-handed Step Around Curl Air Pass) též „Hook Pass“