O cvičení

Přihráváme s jedním míčem z pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že skáčeme snožmo zepředu dozadu (Front to Back Bunny Hops) též „Bell“ a přihráváme trčením obouruč od prsou (Two-handed Chest Air Pass)