O cvičení

Střílíme za 3 body samostatně (Individual 3-Point Shooting Drills) z rohu šestky (Left/Right Free Throw Elbow Two-pointers) též „High Post Area“ tak, že driblujeme, vytvoříme si prostor prudkým zrychleným krokem v opačném směru a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu jednou nohou (Negative Step Jumpshot)