O cvičení

Přihráváme s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že přihráváme za hlavou (One-handed Behind the Head Air Pass)