O cvičení

Přihráváme s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že přihráváme bezprostředně po driblinku za zády o zem (One-handed Behind the Back Bounce Pass) též „Around the Back Pass“