O cvičení

Přihráváme s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že přihráváme za zády (One-handed Behind the Back Air Pass) též „Around the Back Pass“