O cvičení

Nacvičujeme střelbu z křídla se spoluhráčem (Partner Wing Three-pointers Shooting Drills) též „Free Throw Line Extended 3’s“ tak, že naznačíme otevřený únik tzv.: „boxerský výpad“ nebo „bodavý krok“ (Jab Step) též „Direct Drive Step Fake“ a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama (Jump Shot)