O cvičení

Nacvičujeme střelbu za 3 body se spoluhráči (Partner 3-Point Shooting Drills) tak, že střílíme za tři body (Three Point Shots) z různých pozic. Driblujeme kombinaci (Combo Moves) též „Combination Dribble“ jeden úder míče o zem (1 Dribbling) tzv.: „jednoúderový driblink“ a přehození (Switch) míče (Basketball) při driblinku z ruky do ruky mezi nohami za pohybu vzad (Pull Back Between the Legs Crossover) též „Snatchback“. Střílíme trčením jednoruč horním obloukem ve výskoku po odrazu oběma nohama (Jump Shot) též „Stop Jump“