O cvičení

Cvičíme s využitím švihadla za pohybu (Moving Jump Rope Exercises) tak, že