O cvičení

Přihráváme s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že přihráváme obouruč trčením od prsou (Two-handed Chest Air Pass)