O cvičení

Šviháme míčem ze vzpažení šikmo dolů tzv.: „sekání dřeva“ (Basketball Diagonal Wood Choper)