O cvičení

Postavíme se před bednu (Box) čelem (mírně stranou). Vystupujeme na lavici jednou nohou a druhou nohu zvedáme rovnoběžně s lavicí nebo výše tj.: děláme výstupy (Step Ups Forward). Basketbalový míč (Basketball) nebo medicinbal (Medicineball) zvedáme od hrudníku do vzpažení a dotýkáme se desky basketbalového koše (Touch the Board).
Posilujeme (Strengthen) tak nohy a hýždě. Zapojujeme i lýtkové svaly, pomocí výstupu na špičku.