O cvičení

Postavíme se před bednu (Box) čelem. Při výstupu na lavici zvedneme nohu rovnoběžně s lavicí nebo výše tj.: děláme výstupy (Step Ups Forward). Basketbalový míč (Basketball) nebo medicinbal (Medicineball) držíme v úrovni hrudi (Chest Ball).
Cvičení slouží k posílení (Strengthen) nohou a hýždí. Cvik si může ztížit zapojením lýtkových svalů, když půjdete do výstupu na špičku.