O cvičení

Přihráváme s více míči za pohybu (Moving More Balls Passing) tak, že šoupeme nohama dopředu a dozadu (Split Shuffle) též „Scissors Hops“, driblujeme „osmičky“ kolem obou nohou zepředu dozadu (Figure 8’s Around the Legs Dribbling from Front to Back) a přihráváme bezprostředně po driblinku jednoruč od ramene (One-handed Off the Dribble Air Pass from Shoulder)