O cvičení

Obranný pohyb do strany tzv.: klouzavý krok (Step Slide) a přihrávky jednoruč trčením (One-handed Push Pass).
Hráči si přihrávají dvěma míči v obranném pohybu, střídavě jednou a druhou rukou