O cvičení

Využíváme švihadlo za pohybu (Moving Jump Rope Exercises) tak, že poskakujeme s nohama od sebe k sobě (Leg Jacks)