O cvičení

Využíváme švihadlo za pohybu (Moving Jump Rope Exercises) tak, že skáčeme na jedné noze dopředu (Forward Single Leg Hops)