Vážení návštěvníci webu www.BasketballDrills.cz,

pokud jste našli na těchto stránkách basketbalová cvičení, která jste neznali nebo zapomněli, splnil web www.BasketballDrills.cz své poslání. Pokud si některá cvičení osvojíte nebo se budete na tyto stránky pravidelně vracet, jsem nadšen.

Nabízím vám touto formou možnost sdílení znalostí o basketbalových cvičeních.

Pokud se Vám nelíbí název, obrázek, instruktážní video nebo popis některého z cvičení, pošlete svoje připomínky. Nebo ještě lépe, navrhněte „správné“ řešení. Pokud nějaké cvičení postrádáte, sdílejte „své“ cvičení s ostatními. Natočte cvičení na mobil nebo pošlete třeba odkaz na YouTube. Cvičení, pokud splní následující podmínky, rád zveřejním.

Cvičení na tomto webu jsou zaměřena na herní činnosti jednotlivce a kombinace pro maximálně 3 hráče (tj.: skupinu, která se snadno sejde „odpoledne za barákem“). Dále pak na herní systémy pro košíkovou 3×3 (3 on 3 Basketball). Pro hru 5×5 existují jiné skvělé weby, jako například www.24vterin.cz.

Hráč dále musí při cvičení používat basketbalový míč, neboť schopnost ovládat basketbalový míč (Basketball) je to, čím se basketbalista liší od jiných sportovců. Používání basketbalového míče (Basketball) při cvičeních (Drills) zaměřených na ovládání míče (Ball-handling), přihrávání (Basketball Passing), driblink (Dribbling) a střelbu (Basketball Shooting) je poměrně logické. Důsledné používání basketbalového míče (Basketball) nebo medicinbalu (Medicineball) při všech cvičeních (Excercises) zaměřených na dynamický strečink (Dynamic Stretching) zahřátí organizmu před tréninkem (Warm Up), statický strečink (Static Stretching) uvedení organismu do klidové fáze (Cool Down), posilování (Strengthening) nebo zlepšování rovnováhy (Balance Training) již může být inovativní, stejně jako využití tréninkového nářadí a pomůcek jako atletický žebřík (Agility Ladder), bedna (Box), lavička (Bench), překážky (Mini Hurdles), tenisový míč (Tennis Ball), zeď (Wall), židle (Chairs), tréninkové kužely (Slalom Cones), rukavice (Gloves), igelitová taška (Plastic Bag), šátek (Scarf), nafukovací balonek (Baloon) nebo vytyčovací mety (Disc Cones) ve spojení s basketbalovým míčem. Samostatnou kapitolou je pak nácvik triků (Trick) využívaných při hře na ulici (Streetball) nebo ve volném stylu (Basketball Freestyle).

Jedinou výjimkou, z výše uvedených podmínek, jsou cvičení s využitím švihadla (Jump Rope), které má v životě basketbalisty nezastupitelné místo.

I o těchto omezeních však lze s úspěchem diskutovat viz.: jazz basketball 🙂

Těším se na vaše reakce a přeji vám radost ze hry

Lubor Semrád
provozovatel stránek www.BasketballDrills.cz

PS1: Česko-anglický slovník s basketbalovou terminologií použitou na www.BasketballDrills.cz:

Coordination Drills … provádíme komplikované a koordinované pohyby tzv.: „obratnost“ (Coordination Drills)
Juggle … žonglujeme (Juggling)
Turbine … míč/míče střídavě přehazujeme při driblinku a předáváme z ruky do ruky tzv.: „turbína“ (Turbine) též “Cyclones“, „Waterfall“ nebo „Catch & Pass Dribble“
Pendulum … přehazujeme při driblinku jeden míč a zároveň předáváme z ruky do ruky druhý míč tzv.: „kyvadlo“ (Pendulum) též „Hand Off Dribble“
Wraps Dribble … přehazujeme při driblinku jeden míč z ruky do ruky a zároveň obtáčíme kolem těla druhý míč (Around Body Wraps Dribble)
Rolls … kutálíme míč kolem těla (Roll the Basketball Around Body)
Legs Rolls … kutálíme míč kolem obou nohou (Around Both Legs Rolls)
Leg Rolls … kutálíme míč kolem jedné nohy (Around Single Leg Rolls)
Between Rolls … kutálíme míč z ruky do ruky mezi nohama (Between the Legs Rolls)
Figure Eight Rolls … kutálíme míčem „osmičky“ kolem obou nohou (Around the Legs Figure 8`s Rolls)
Wraps … obtáčíme míč kolem těla (Wrap the Basketball Around Body) též „Circles“ nebo „Revolution“
Ankles Wraps … obtáčíme míč kolem obou kotníků (Ankles Wraps) též „Circle Basketball Around Both Legs“
Knees Wraps … obtáčíme míč kolem obou kolen (Knees Wraps) též „Circle Basketball Around Both Knees“
Leg Wraps … obtáčíme míč kolem jedné nohy (Leg Wraps) též „Circle Basketball Around Single Leg“
Waist Wraps … obtáčíme míč kolem pasu (Waist Wraps) též „Circle Basketball Around Waist“
Back Wraps … obtáčíme míč kolem zad (Back Wraps) též „Circle Basketball Around Back“
Head Wraps … obtáčíme míč kolem hlavy (Head Wraps) též „Circle Basketball Around Head“
Between Wraps … obtáčíme míč mezi nohama (Between Wraps) též „Circle Basketball Between the Legs“
Figure Eight Wraps … obtáčíme míčem „osmičky“ kolem obou nohou (Figure Eight Wraps) též „Circle Basketball Around the Legs Figure 8’s“
Around the World Wraps … obtáčíme míč kolem obou nohou, pasu a hlavy (Around the World Wraps) též „Circle Basketball Around Both Legs, Waist and Head“

Quick Hands Drills … ovládáme jeden míč co nejrychleji (Quick Hands Drills)
Slip … sklouzneme dlaněmi po míči, tleskneme nad míčem a míč opět chytneme (Ball Slips)
Front to Back Drop … upustíme míč před a chytneme za tělem (Front to Back Drop and Catch)
Between Drop … upustíme míč mezi nohama a vyměníme si ruce (Between the Legs Drop and Catch)
Behind Drop in Front Clap … upustíme a chytneme míč za nohama s tím, že tleskneme před tělem (Behind Legs Drop in Front Clap)
Drop Rhythm … upustíme míč mezi nohama, vyměníme si ruce a obtočíme míč kolem obou nohou (Drop Rhythm)
Front to Back Flip … nadhodíme míč před a chytneme za tělem (Front to Back Flip and Catch) též „Flip Drill“
Between Flip … nadhodíme míč mezi nohama a vyměníme si ruce (Between Leegs Flip and Catch) též „Flop Drill“
Behind Flip in Front Clap … nadhodíme a chytneme míč za nohama s tím, že tleskneme před tělem (Behind Legs Flip in Front Clap)
Flip Rhythm … nadhodíme si míč mezi nohama, vyměníme si ruce a obtočíme míč kolem obou nohou (Flip Rhythm)
Toss & Catch … vyhodíme míč do vzduchu a před dopadem ho chytneme (Toss and Catch Activity) též „Throw Ball in Air & Catch“
Drop & Catch … upustíme míč na zem a před dopadem ho chytneme (Drop and Catch Activity)
Bounce & Catch … odrazíme míč o zem a před dopadem ho chytneme (Bounce and Catch Activity)
Ricochet Continuous … odrážíme míč mezi nohy zepředu dozadu a zpět (Continuous Ricochet) též „Nutcracker“
Ricochet from Front … odrazíme míč mezi nohy zepředu dozadu (Ricochet from Front to Back)
Ricochet from Back … odrazíme míč mezi nohy zezadu dopředu (Ricochet from Back to Front)

Finger Tips Control … kontrolujeme míč konečky prstů (Finger Tips Control)
Fingertips … přehazujeme míč konečky prstů z ruky do ruky (Tap the Basketball Between Finger Tips)
Fingertips at Ankles … konečky prstů přehazujeme míč z ruky do ruky ve výši kotníků (Fingertip Touches at Ankles)
Fingertips at Knees … konečky prstů přehazujeme míč z ruky do ruky ve výši kolen (Fingertip Touches at Knees)
Fingertips at Waist … konečky prstů přehazujeme míč z ruky do ruky ve výši pasu (Fingertip Touches at Waist)
Fingertips Behind … přehazujeme míč konečky prstů z ruky do ruky za zády (Fingertip Touches Behind the Back)
Fingertips at Chest … konečky prstů přehazujeme míč z ruky do ruky ve výši hrudi (Fingertip Touches at Chest)
Fingertips above Head … konečky prstů přehazujeme míč z ruky do ruky nad hlavou (Fingertip Touches above Head)
Fingertips Up & Down … přehazujeme míč konečky prstů z ruky do ruky nahoru a dolů (Fingertip Touches Up & Down)
Taps … driblujeme pouze konečky prstů (Finger Tap Dribbling) též „One Hand Machine Gun Dribble“
Machine Gun … driblujeme pouze konečky prstů a střídáme ruce po jednom úderu tzv.: „bubínek“ (Two-handed Machine Gun Dribbling) též „Drummer“ nebo „Popcorn Dribble“
Typewriter … driblujeme jedním prstem a prsty pravidelně střídáme (Typewriter Dribbling) též „Finger by Finger Machine Gun Dribble“
Front Back Bounce … driblujeme pouze konečky prstů oběma rukama zepředu dozadu (Bounce from Front to Back)
Spider … driblujeme pouze konečky prstů „pavouka“ mezi nohama (Spider Taps)

Two Balls Dribble … driblujeme dvěma míči současně (Two Balls Dribbling)
Simultaneous … driblujeme dvěma míči souhlasně tzv.: „souhlasný driblink“ (Two Balls Simultaneous Dribbling)
Alternating … driblujeme dvěma míči střídavě tzv.: „střídavý driblink“ (Two Balls Alternating Dribbling)
Follow … driblujeme dvěma míči současně a jeden míč následuje druhý (Two Balls Follow the Leader Dribbling)
Mirror … driblujeme dvěma míči současně a míče se pohybují „zrcadlově“ (Two Balls Mirror Dribbling)
High/Low… driblujeme jedním míčem vysoko a druhým nízko (Two Balls High/Low Dribbling)
Over-unders … prohazujeme jeden míč pod druhým (Two Balls Under the Other Crossover)
Over Top … přehazujeme jeden míč nad druhým (Two Balls Over Top Dribbling)
Windmill … driblujeme dvěma míči současně kolem obou nohou zezadu dopředu (Windmill) též „Two Balls Back to Front Scoops“

Dribble …. odrážíme míč o zem tzv.: „víceúderový driblink“ (Dribbling)
Kill Dribble … prudce snížíme a zesílíme driblink tzv.: „zabiják“ (Killer Dribbling)
Strong Dibble … odrážíme míč o zem maximální silou tzv.: „silový driblink“ (Strong Dribbling) též „Pound Dribble“
Push Dribble … tlačíme míč při vyšším driblinku před sebe a do stran (Push Dribbling)
Power Dribble … odrazíme míč o zem maximální silou oběma rukama (Power Dribbling) též „Two-handed Dribble“
High Dribble … driblujeme nad úrovní pasu tzv.: „vysoký driblink“ (High Dribbling)
Medium Dribble … driblujeme v úrovni pasu tzv.: „základní driblink“ (Medium Dribbling)
Low Dribble … driblujeme pod úrovní kolen tzv.: „nízký driblink“ (Low Dribbling)
Resisted Dribble … driblujeme s rušivým vlivem pro zvýšení odolnosti (Resisted Dribbling)
Pound-Slam … zakončíme driblink úderem míče o zem bez odskoku (Pound-Slam Dribbling)
Snap Up … rozdriblujeme ležící míč (Snap Ups Dribbling)
High to Low … měníme výšku driblinku z vysokého do nízkého (Different Heights Dribbling – High to Low)
Slow to Quick … měníme rychlost driblinku z pomalého do rychlého (Different Speed Dribbling – Slow to Quick)

Moving Dribble … driblujeme za pohybu (Moving Dribble)
Speed Dribble … sprintujeme a tlačíme míč při vyšším driblinku před sebe tzv.: „rychlostní driblink“ (High/Speed Dribbling)
Control Dribble … pohybujeme se vpřed, tlačíme míč při nižším driblinku pod sebe a chráníme ho před obráncem tzv.: „kontrolovaný driblink“ (Low/Control Dribbling)
Explode Dribble … prudce zrychlíme pohyb při driblinku (Explode Dribbling)
Stutter Dribble … driblujeme a provedeme rychlý krátký pohyb nohou, který má „zmrazit“ obránce na místě (Stutter Step Dribbling)
Stop & Go … driblujeme, zastavíme a pokračujeme v úniku (Stop and Go Dribbling)
Change of Pace … driblujeme, naznačíme zastavení a pokračujeme v úniku (Change of Pace Dribbling)
Attack & Retreat … driblujeme, zastavíme, couváme čelem k obránci a pokračujeme v úniku (Attack and Retreat Dribbling)
Glide Dribble … driblujeme, zastavíme, couváme bokem k obránci a pokračujeme v úniku (Slide and Glide Dribbling)
Zigzag … driblujeme slalomovým způsobem tzv.: „cik-cak“ (Zig Zag Dribbling)
Reverse … driblujeme slalomovým způsobem tzv.: „cik-cak“ s otočkou kolem obránce (Reverse Zigzag)
Fake Reverse … driblujeme slalomovým způsobem tzv.: „cik-cak“ s naznačením otočky kolem obránce (Fake Reverse Zigzag)
Palming … neseme míč nedovoleným způsobem tzv.: „přenášení“ (Palming Violation) též „Caring the Ball“
Double Dribble … nedovolený dvojitý driblink (Double Dribble Violation)

Dribbling Moves … uvolňujeme se s míčem v pohybu (Dribbling Moves)
Change Dribble … měníme směr driblinku (Change of Direction Dribbling)
Double Change Dribble … dvakrát změníme směr driblinku (Double Change of Direction Dribbling)
Triple Change Dribble … třikrát změníme směr driblinku (Triple Change of Direction Dribbling)
Counter … provádíme protipohyb navazující na reakci obránce (Counter Move)
Multiple Counters … provádíme série protipohybů navazujících na reakce obránce (Multiple Counter Moves)
Combo … driblujeme kombinaci (Combination Dribble) též „Combo Moves“
Blow By … obejdeme obránce tzv.: „přejetí obránce“ (Blow By Defender)
Cross … přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky před tělem (Front Crossover)
Between … přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky mezi nohama zepředu dozadu (Between the Legs Crossover from Front to Back)
Reverse Between … přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky mezi nohama zezadu dopředu (Reverse Between the Legs Crossover from Back to Front)
Behind … přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky za zády (Behind the Back Crossover)
Spin … přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky s otočkou kolem obránce (Spin/Reverse Dribble) též „Rotation“
Shammgod … přehodíme míč při driblinku jednou rukou před tělem (Shammgod Crossover) též „Re-cross“, „El Latigo“ nebo „The Whip“
Shammgod Between … přehodíme míč při driblinku jednou rukou mezi nohama zepředu dozadu (Shammgod Between the Legs Crossover from Front to Back)
Figure Eight … driblujeme „osmičky“ kolem obou nohou zepředu dozadu (Figure 8’s Around the Legs Dribbling from Front to Back)
Reverse Figure Eight … driblujeme „osmičky“ kolem obou nohou zezadu dopředu (Reverse Figure 8’s Around the Legs Dribbling from Back to Front)
Double Tap Crossover … přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky s dvojitým úderem o zem (Double Tap Cross over)
Wide Crossover … přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky co nejdále od těla (Wide Cross over) též „High Crossover“
Tight Crossover … přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky co nejblíže k tělu (Tight Cross over) též „Low Crossover“
Wraparound … obtočíme míč při driblinku jednou rukou ze zády (One Hand Wrap Around Dribble)
Opposite Wraparound … obtočíme míč při driblinku jednou rukou před tělem (One Hand Opposite Wrap Around Dribble)
Wraparound Between … obtočíme míč při driblinku jednou rukou před tělem a mezi nohama směrem zezadu dopředu (One Hand Wrap Around Between the Legs Dribble)
Front Between … obtočíme míč při driblinku jednou rukou mezi nohama směrem zepředu dozadu (One Hand Front Between Dribble)
Backthru … obtočíme míč při driblinku jednou rukou mezi nohama směrem zezadu dopředu (One Hand Back-thru Dribble) též „Behind Back Between Legs“
Dribble Jab … naznačíme změnu směru driblinku prudkým zrychleným krokem (Dribble Jab Step)
Front „V“ … naznačíme změnu směru driblinku odrazem míče dovnitř a ven před tělem (Front „V“) též „East/West“, „Wind Shield Wipers“ nebo „Swing Dribble“
Side „V“ … naznačíme změnu směru driblinku odrazem míče dopředu a dozadu (Side „V“) též „North/South“, „Swing the Purse“, „Side Swing“ nebo „Push-pull Dribble“
Behind „V“ … naznačíme změnu směru driblinku odrazem míče dovnitř a ven za zády (Behind the Back „V“)
Half-Spin … naznačíme přehození míče při driblinku z ruky do ruky poloviční otočkou a pohybem ruky dovnitř a ven (Half Spin Hesitation)
In & Out … naznačíme změnu směru driblinku pohybem ruky dovnitř a ven (Inside and Out Dribble) též „Twist Dribble“ nebo „Fake Crossover“
Back & Front“ … naznačíme změnu směru driblinku pohybem ruky dozadu a dopředu (Back and Front Dribble)
Behind In & Out … naznačíme změnu směru driblinku pohybem ruky dovnitř a ven (Behind the Back Inside and Out Dribble)
Fake Spin … naznačíme přehození míče při driblinku z ruky do ruky poloviční otočkou a odrazem míče dovnitř a ven (Fake Spin) též „Half Reverse Dribble“
Show-Ball Fake … naznačíme střelu jednoruč spodem (Show-Ball Fake) též „Give & Take Move“
Pound Pivot … chráníme míč obrátkou o 360 stupňů (Pound Pivot Turn)

Create Space … vytvoříme si prostor pro střelu, únik nebo přihrávku driblinkem (Space Creating Dribble Moves) též „Dribble Moves To Create Separation“
Pull Back Dribble … driblujeme, naznačíme otevřený únik a po kontaktu s obráncem couváme čelem k obránci (Back up/Pull Back Dribbling) též „Retreat Dribble“
Cross Drag … driblujeme, naznačíme otevřený únik a po kontaktu s obráncem přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky před tělem s odkročením vzad (Crossover Drag/Pullback)
Between Drag … driblujeme, naznačíme otevřený únik a po kontaktu s obráncem přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky mezi nohama s odkročením vzad (Between the Legs Drag/Pullback)
Behind Drag … driblujeme, naznačíme otevřený únik a po kontaktu s obráncem přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky za zády s odkročením vzad (Behind the Back Drag/Pullback)
Stepback Dribble … driblujeme, naznačíme zavřený únik a po kontaktu s obráncem couváme čelem k obránci tzv.: „ustupující driblink“ (Stepback Dribble) též „Drag/Snatchback Dribbling“
Inverted Cross Drag … driblujeme, naznačíme zavřený únik a přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky před tělem s odkročením vzad po kontaktu s obráncem (Inverted Crossover Drag/Stepback)
Inverted Between Drag … driblujeme, naznačíme zavřený únik a přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky mezi nohama s odkročením vzad po kontaktu s obráncem (Inverted Between the Legs Drag/Stepback)
Inverted Behind Drag … driblujeme, naznačíme zavřený únik a po kontaktu s obráncem přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky za zády s odkročením vzad (Inverted Behind the Back Drag/Stepback)
Hockey Dribble … naznačíme zastavení driblinku pohybem hlavy, ramen a nohou do strany (Hockey Dribble) též „Fake Hockey Stop“
Hesitation Dribble … naznačíme zastavení driblinku tzv. „váhavý pohyb“ (Hesitation Dribble)
Space Step Dribble … driblujeme a vytvoříme si prostor výpadem mezi nohy obránce s odkročením vzad (Space Step Dribbling) též „Quarter Jab“
Side Step Dribble … driblujeme a vytvoříme si prostor úkrokem stranou (Side Step Dribbling) též „Setup/Slide Step Dribble“
Negative Step Dribble … driblujeme a vytvoříme si prostor prudkým zrychleným krokem v opačném směru (Negative Step Dribbling) též „Backwards/Plyo Step“
Slide Dribble … driblujeme a pohybujeme se stranou tzv.: „klouzavý krok“ (Slide Dribbling) též „Side/Lateral Dribble“
Cross Slide .. přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky před tělem a driblujeme stranou tzv.: „klouzavý krok“ (Slide Front Crossover)
Between Slide .. přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky mezi nohama a driblujeme stranou tzv.: „klouzavý krok“ (Slide Between the Legs Crossover)
Behind Slide .. přehodíme míč při driblinku z ruky do ruky za zády a driblujeme stranou tzv.: „klouzavý krok“ (Slide Behind the Back Crossover)

Basketball Passing … přihrávky v basketbale (Basketball Passing)
Alley-oop Pass … přihráváme vysokým obloukem nad úroveň koše pro zakončení z výskoku (Alley Oop Pass)
Backboard Pass … přihráváme o desku (Off the Backboard Pass)
Blind Pass … přihráváme bez dívání (Blind Pass) též „No-look Pass“
Skip Pass … přehazujeme hřiště ze strany na stranu (Skip Pass)
Swing Pass … přihráváme na tříbodové čáře rychle a bez driblinku (Swing Pass)
Kick Out Pass … přihráváme po únik po koš na tříbodovou čáru (Kick Out Pass) též „Drive and Kick“ nebo „Penetrate & Pitch“
Outlet Pass … přihráváme po obranném doskoku do rychlého protiútoku (Outlet Pass)
Inbound Pass … přihráváme do hřiště při vhazování (Inbound Pass)
Extra Pass … přihráváme do ještě lepšího postavení (Extra Pass)
Through the Legs Pass … přihráváme mezi nohama obránce tzv.: „jesličky“ (Through the Legs Pass)
Dribble Passing … přihrávky bezprostředně po driblinku … (Off the Dribble Pass)
Dribble Shoulder Pass … přihráváme bezprostředně po driblinku jednoruč trčením od ramene (One-handed Off the Dribble Flick Air Pass from Shoulder)
Dribble Shoulder Bounce Pass … přihráváme bezprostředně po driblinku jednoruč trčením od ramene o zem (One-handed Off the Dribble Flick Bounce Pass from Shoulder)
Dribble Hook Pass … přihráváme bezprostředně po driblinku jednoruč stranou (One-handed Off the Dribble Hook Air Pass)
Dribble Discus Pass … přihráváme bezprostředně po driblinku jednoruč stranou na velkou vzdálenost (One-handed Off the Dribble Discus Air Pass) též „Long Distance Dribble Hook Pass“
Pocket Pass … přihráváme bezprostředně po driblinku jednoruč od pasu o zem tzv.: „z kapsy“ (One-handed Pocket Bounce Pass)
Pocket Air Pass … přihráváme bezprostředně po driblinku jednoruč od pasu „z kapsy“ (One-handed Pocket Air Pass)
Dribble Underhand Pass … přihráváme bezprostředně po driblinku jednoruč spodem (One-handed Off the Dribble Underhand Pass) též „Shovel/Scoop Pass“
Dribble Baseball Pass … přihráváme bezprostředně po driblinku jednoruč nad hlavou na velkou vzdálenost (One-handed Off the Dribble Base Ball Pass)
Dribble Hand-off Pass … předáváme si míč bezprostředně po driblinku „z ruky do ruky“ (Dribble Hand Off Pass)
One-Handed Pass … přihrávky jednou rukou (One-Handed Pass)
Push Pass … přihráváme trčením jednoruč od prsou (One-handed Push Air Pass) též „Lateral Pass“
Push Bounce Pass … přihráváme trčením jednoruč od prsou o zem (One-handed Push Bounce Pass)
Drop Pass … upustíme míč pro spoluhráče zády k obránci (One-handed Drop Bounce Pass) též „No-look Drop-off Pass“
Behind Pass … přihráváme jednoruč za tělem tzv.: „zadovka“ (One-handed Behind the Back Air Pass) též „Around the Back Pass“
Behind Bounce Pass … přihráváme jednoruč za tělem tzv.: „zadovka“ o zem (One-handed Behind the Back Bounce Pass) též „Around the Back Pass“
Sky Hook Pass … přihráváme jednoruč přes hlavu stranou (One-handed Sky Hook Pass)
One-hand Lob Pass … přehazujeme jednoruč obránce (One-handed Lob Pass)
Bowling Pass … přihráváme jednoruč kutálením (One-handed Bowling Pass)
Baseball Pass … přihráváme jednoruč nad hlavou na velkou vzdálenost (One-handed Base Ball Pass)
Underhand Pass … přihráváme jednoruč spodem (One-handed Underhand Pass) též „Shovel/Scoop Pass“
Shoulder Pass … přihráváme jednoruč trčením od ramene (One-handed Flick Air Pass from Shoulder)
Shoulder Bounce Pass … přihráváme jednoruč trčením od ramene o zem (One-handed Flick Bounce Pass from Shoulder)
Back-thru Pass … přihráváme jednoruč za zády a mezi nohama (One-handed Backthru Pass) též „Behind Back Between Legs“
Behind-head Pass … přihráváme jednoruč za hlavou (One-handed Behind the Head Air Pass) též „Behind Neck Pass“
Over-shoulder Pass … přihráváme přes rameno za sebe (No-look Over Shoulder Air Pass) též „Backwards Over Head Pass“
Touch Pass … přihráváme jednoruč krátkým dotekem (One-handed Touch Pass)
Whip Pass … přihráváme „jako bičem“ (Whip Pass) též „Euro Pass“
Behind Pass Fake … naznačíme přihrávku za zády (Behind the Back Pass Fake)
Rondo Pass Fake … naznačíme přihrávku za zády (Rondo Pass Fake)
Two-Handed Passing … přihrávky oběma rukama (Two-Handed Pass)
Chest Pass … přihráváme trčením obouruč od prsou (Two-handed Chest Air Pass)
Bounce Pass … přihráváme trčením obouruč od prsou o zem (Two-handed Chest Bounce Pass)
Overhead Pass … přihráváme obouruč nad hlavou (Two-handed Over Head Air Pass) též „Soccer Pass“
Overhead Bounce Pass … přihráváme obouruč nad hlavou o zem (Two-handed Over Head Bounce Pass)
Backward Overhead Pass … přihráváme obouruč nad hlavou za sebe (Backward Over Head Pass)
Flip Pass … lehce nadhazujeme míč pro spoluhráče (Two-handed Flip Pass)
Hand-off Pass … předáváme si míč „z ruky do ruky“ (Close In Hand Off Pass)
Lob Pass … přehazujeme obouruč obránce (Two-handed Lob Pass)
Granny Pass … přihráváme obouruč spodem (Granny Pass) též „Two-handed Underhand Pass“ též „Shovel Pass“
Front Between Pass … přihráváme jednoruč mezi nohama směrem zepředu dozadu (Two-handed From Front to Between the Legs Pass)
Jump Pass … přihráváme ve výskoku (Jump Pass) též „Two-handed Ball in the Air Pass“
Two-handed Touch Pass … přihráváme obouruč krátkým dotekem (Two-handed Touch Pass)
Air Fake Pass … ve výskoku naznačíme přihrávku a přihrajeme (Air Fake Pass)
Pass Fake … naznačíme přihrávku obouruč trčením od prsou (Chest Pass Fake) též „Ball Fake“
Overhead Pass Fake … naznačíme přihrávku obouruč nad hlavou (Two-handed Over Head Pass Fake) též „Soccer Pass Fake“
Wrap Around Passing … přihráváme s nakročením v tísni nebo na posta (Feed Post Pass) též „Post Entry Passing“ nebo „Perimeter Pass“
Step Around Hook Air Pass … přihráváme jednoruč stranou s nakročením bokem (One-handed Step Around Hook Air Pass) též „Curl Pass“
Step Around Hook Pass … přihráváme jednoruč stranou s nakročením bokem o zem (One-handed Step Around Hook Bounce Pass) též „Curl Bounce Pass“
Step Around Shoulder Pass … přihráváme jednoruč od ramene s nakročením bokem (One-handed Step Around Shoulder Air Pass)
Two-handed Step Around Air Pass … přihráváme obouruč stranou s nakročením bokem (Two-handed Step Around Lateral Air Pass)
Two-handed Step Around Pass … přihráváme obouruč stranou s nakročením bokem o zem (Two-handed Step Around Lateral Bounce Pass)
Step Around Pass Fake … naznačíme přihrávku stranou s nakročením bokem (Two-handed Step Around Lateral Pass Fake)
Cross Step Around Hook Air Pass … přihráváme jednoruč stranou s nakročením křížem (One-handed Crossover Step Around Hook Air Pass) též „Step Crossover Curl Pass“
Cross Step Around Hook Pass … přihráváme jednoruč stranou s nakročením křížem o zem (One-handed Crossover Step Around Hook Bounce Pass) též „Step Crossover Curl Bounce Pass“
Cross Step Around Shoulder Pass … přihráváme jednoruč od ramene s nakročením křížem (One-handed Crossover Step Around Shoulder Air Pass)
Cross Step Around Kick Air Pass … přihráváme jednoruč zevnitř ven s nakročením křížem (Crossover Step Around Kickout Air Pass) též „Backhand Pass“
Cross Step Around Kick Pass … přihráváme jednoruč zevnitř ven s nakročením křížem o zem (Crossover Step Around Kickout Bounca Pass) též „Backhand Pass“
Two-handed Cross Around Step Air Pass … přihráváme obouruč stranou s nakročením křížem (Two-handed Crossover Step Around Lateral Air Pass)
Two-handed Cross Step Around Pass … přihráváme obouruč stranou s nakročením křížem o zem (Two-handed Crossover Step Around Lateral Bounce Pass)
Forward Pivot Step Around Hook Pass … provedeme obrátku vpřed a přihráváme jednoruč „hákem“ (Forward Pivot Step Around Hook Pass)
Reverse Pivot Step Around Drop Pass … provedeme obrátku vzad a upustíme míč pro spoluhráče (Reverse Pivot Step Around Drop-off Pass)
Cross Step Around Pass Fake … naznačíme přihrávku stranou s nakročením křížem (Two-handed Crossover Step Around Lateral Pass Fake)

Inside Basketball Shooting … střílíme v basketbale z pod koše (Inside Basketball Shooting) též „Finishing At the Rim“
Classic Hook … střílíme přes hlavu z jedné nohy z držení míče jednoruč s rotací trupu (Classic Hook) též „Hook Shot“
Sky Hook … střílíme přes hlavu po vysokém odrazu z jedné nohy z držení míče jednoruč bez rotace trupu (Sky Hook) též „Hook Shot“
Baby Hook … střílíme přes hlavu po rychlém odrazu z jedné nohy z držení míče jednoruč bez rotace trupu (Baby Hook) též „Hook Shot“
Hook Lay-up … střílíme v pohybu přes hlavu po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ z držení míče jednoruč (Hook Lay-up)
Semi-hook … střílíme přes hlavu po odrazu oběma nohama z držení míče obouruč s rotací trupu (Semi-hook Shot) též „Jump Hook“
Short-hook … střílíme přes hlavu po odrazu oběma nohama z držení míče obouruč bez rotace trupu (Short-hook Shot) též „Jump Hook“
Running Hook … střílíme v pohybu přes hlavu po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ z držení míče obouruč (Running Hook)
Lay-up … střílíme o desku jednoruč horem po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (Overhand Layup Shot)
Lay-in… střílíme do koše jednoruč horem po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (Overhand Layin Shot)
Underhand Lay-up … střílíme o desku jednoruč spodem po odrazu z jedné nohy tzv.: „donáška“ (Underhand Layup Shot)
Underhand Lay-in … střílíme do koše jednoruč spodem po odrazu z jedné nohy tzv.: „donáška“ (Underhand Layin Shot) též „Finger Roll“
Scoop Lay-up … střílíme o desku jednoruč spodem po odrazu z jedné nohy bez chycení míče do obou rukou tzv.: „lopata“ (Off Hand Scoop Layup)
Scoop Lay-in … střílíme do koše jednoruč spodem po odrazu z jedné nohy bez chycení míče do obou rukou tzv.: „lopata“ (Off Hand Scoop Layin)
Floater … střílíme vysokým obloukem o desku jednoruč horem po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (One Foot Overhand Floater)
Floater … střílíme vysokým obloukem do koše jednoruč horem po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (One Foot Overhand Floater)
Underhand Floater … střílíme vysokým obloukem o desku jednoruč spodem po odrazu z jedné nohy (One Foot Underhand Floater)
Underhand Floater … střílíme vysokým obloukem do koše jednoruč spodem po odrazu z jedné nohy (One Foot Underhand Floater)
Reverse Lay-up … střílíme po podběhu koše o desku přes hlavu po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (Reverse Hook Layup Shot)
Reverse Lay-in … střílíme po podběhu koše do koše přes hlavu po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (Reverse Hook Layin) též „Lay Back“
Open Reverse Lay-up … střílíme po podběhu koše o desku „vnější“ rukou přes hlavu po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (Open Reverse Hook Lay-up) též „Reverse Opposite Hand Layup“
Power Lay-up … střílíme o desku jednoruč horem po odrazu oběma nohama tzv.: „americký dvojtakt“ (Overhand Power Layup)
Power Lay-in … střílíme do koše jednoruč horem po odrazu oběma nohama tzv.: „americký dvojtakt“ (Overhand Power Layin)
Underhand Power Lay-up … střílíme o desku jednoruč spodem po odrazu oběma nohama „americký dvojtakt“ (Underhand Power Layup)
Underhand Power Lay-in … střílíme do koše jednoruč spodem po odrazu oběma nohama tzv.: „americký dvojtakt“ (Underhand Power Layin)
Teardrop … střílíme vysokým obloukem o desku jednoruč horem po odrazu oběma nohama (Tear Drop) též „Two Feet Overhand Floater“
Teardrop … střílíme vysokým obloukem do koše jednoruč horem po odrazu oběma nohama (Tear Drop) též „Two Feet Overhand Floater“
Underhand Teardrop … střílíme vysokým obloukem o desku jednoruč spodem po odrazu oběma nohama (Underhand Tear Drop) též „Two Feet Underhand Floater“
Underhand Teardrop … střílíme vysokým obloukem do koše jednoruč spodem po odrazu oběma nohama (Underhand Tear Drop) též „Two Feet Underhand Floater“
Reverse Power Lay-up … střílíme po podběhu koše o desku přes hlavu po odrazu oběma nohama tzv.: „americký dvojtakt“ (Reverse Hook Power Layup)
Off Foot Lay-up … střílíme o desku jednoruč spodem po odrazu jednou nohou z prvního kroku tzv.: „donáška“ (Off Foot Underhand Layup)
Off Foot Lay-in … střílíme do koše jednoruč spodem po odrazu jednou nohou z prvního kroku tzv.: „donáška“ (Off Foot Underhand Layin)
Under Leg Lay-up … obtáčíme míč pod nohou a střílíme o desku po odrazu z jedné nohy (Under The Leg Layup) též „Through Legs Layup“
Behind Back Lay-up … obtáčíme míč kolem zad a střílíme o desku po odrazu z jedné nohy (Behind The Back Layup) též „Wrap Around Layup“
360 Lay-up … střílíme s otočkou po odrazu oběma nohama tzv.: „americký dvojtakt“ (360 Layup)
Spin Lay-up … střílíme s otočkou po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (Spin Layup)
Double-Clutch Lay-up … střílíme v pohybu a ve výskoku naznačíme střelu pohybem míče nahoru a dolů (Double-Clutch Layup)
Switch Hand Lay-up … střílíme v pohybu a ve výskoku přehodíme míč z ruky do ruky s naznačením střely pohybem nahoru a dolů (Switch Hand Layup)
Backhand Lay-up … střílíme o desku jednoruč horem z opačné strany po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (Backhand Overhand Layup)
Backhand Underhand Lay-up … střílíme o desku jednoruč spodem z opačné strany po odrazu z jedné nohy tzv.: „donáška“ (Backhand Underhand Layup) též „Middle Reverse“
Backhand Reverse Lay-up … střílíme po podběhu koše o desku z opačné strany přes hlavu po odrazu z jedné nohy tzv.: „dvojtakt“ (Backhand Reverse Hook Layup) též „Lay Back“
Alley-oop Layup … střílíme z výskoku po přihrávce vysokým obloukem (Alley Oop Layup Shot)
Alley-oop Reverse Lay-up … střílíme po podběhu koše z výskoku po přihrávce vysokým obloukem (Alley Oop Reverse Layup Shot)
„Wrong“ Foot Lay-up … střílíme do koše po odrazu z jedné nohy nesprávnou rukou („Wrong“ Foot Layup) též „Same Hand – Same Foot Layup“

Throwdown Basketball Shooting … střílíme do koše shora dolů tzv.: „smečujeme“ (Throw Down Basketball Shooting) též „Slam Dunk“, „Dunk“, „Jam“, „Stuff“ nebo „Flush“
Dunk … zavěsíme jednoruč čelem ke koši (One-handed Dunk Shot)
Double Clutch Dunk … přeneseme míč k pasu a zavěsíme jednoruč čelem ke koši (One-handed Double Clutch Dunk Shot) též „Pump Dunk“
Tomahawk Dunk … přeneseme míč za hlavu a zavěsíme jednoruč čelem ke koši (One-handed Tomahawk Dunk Shot)
Windmill Dunk … přeneseme míč k pasu a krouživým pohybem zavěsíme jednoruč čelem ke koši (One-handed Windmill Dunk Shot)
Between the Legs Dunk … přehodíme míč ve výskoku z ruky do ruky mezi nohama a zavěsíme jednoruč čelem ke koši (One-handed Between the Legs Dunk Shot)
Elbow Hang Dunk … zavěsíme a zachytíme se obouruč za lokty (One-handed Elbow Hang Dunk Shot)
Reverse Dunk … zavěsíme jednoruč po podběhu koše (One-handed Reverse Dunk Shot)
Alley-oop … zavěsíme jednoruč po přihrávce nad úrovní koše (One-handed Alley Oop Dunk Shot)
Two-handed Dunk … zavěsíme obouruč čelem ke koši (Two-handed Dunk Shot)
Two-handed Double Clutch Dunk … přeneseme míč k pasu a zavěsíme obouruč čelem ke koši (Two-handed Double Clutch Dunk Shot) též „Pump Dunk“
Two-handed Tomahawk Dunk … přeneseme míč za hlavu a zavěsíme obouruč čelem ke koši (Two-handed Tomahawk Dunk Shot) též „Admiral Dunk“
Two-handed Windmill Dunk … přeneseme míč k pasu a krouživým pohybem zavěsíme obouruč čelem ke koši (Two-handed Windmill Dunk Shot
Two-handed Between the Legs Dunk … přehodíme míč ve výskoku z ruky do ruky mezi nohama a zavěsíme obouruč čelem ke koši (Two-handed Between the Legs Dunk Shot)
Two-handed Elbow Hang Dunk … zavěsíme a zachytíme se obouruč za lokty (Two-handed Elbow Hang Dunk Shot)
Two-handed Reverse Dunk … zavěsíme obouruč po podběhu koše (Two-handed Reverse Dunk Shot)
Two-handed Alley-oop … zavěsíme obouruč po přihrávce nad úrovní koše (Two-handed Alley Oop Dunk Shot)
No Steps Dunk … zavěsíme z místa (No Steps Dunk Shot)
180 Dunk … zavěsíme s otočku o 180 stupňů (180 Dunk Shot)
360 Dunk … zavěsíme s otočku o 360 stupňů (360 Dunk Shot)
Over Person Dunk … přeskočíme partnera a zavěsíme (Over Person Dunk Shot)
Backboard Self Alley-oop … zavěsíme po vlastní přihrávce o desku (Off The Backboard Self Pass Alley Oop Dunk Shot) též „Off The Glass Self Alley oop“
Bounce Self Alley-oop … zavěsíme po vlastní přihrávce o zem (Bounce to Self Pass Alley Oop Dunk Shot)
Lob Pass Alley-oop … zavěsíme po vlastní přihrávce vysokým obloukem (Lob Self Pass Alley Oop Dunk Shot)

Euro-Step … střílíme po odrazu z jedné nohy, kdy první krok naznačuje únik jedním a druhý opačným směrem tzv.: „úhybný dvojtakt“ (Euro Step)
Yugo-Step … střílíme po odrazu z jedné nohy, kdy první i druhý krok odrážíme stejnou nohou (Yugo-Step) též „Two Step Lay Up“
Hop-Step … zakončujeme po odrazu oběma nohama, kdy první skok naznačuje únik jedním a druhý opačným směrem (Hop-Step)
Inverted Euro … střílíme po odrazu z jedné nohy, kdy při driblinku naznačíme únik tzv.: „boxerský výpad“ nebo „bodavý krok“ s odkročením zpět (Inverted Euro Step)

Outside Basketball Shooting … střílíme v basketbale ze střední vzdálenosti a dále (Outside Basketball Shooting)
Hockey Stop … zastavíme pohybem hlavy, ramen a nohou do strany (Hockey Stop)
1-2-Step… zastavíme do střelby rychlým krokem (1-2-Step into Shot) též „Quick One-Two Step“
Stride Stop… zastavíme do střelby krokem (Stride Stop into Shot) též „One-Two Step“ nebo „1-2-Step“
Inside Pivot … zastavíme do střelby krokem s obrátkou do středu (Inside Pivot into Shot) nebo „1-2-Step“
Quick Stop … zastavíme do střelby rychlým poskočením (Quick Stop into Shot) též „Jump Stop“
Pro Hop … zastavíme do střelby skokem (Pro Hop into Shot) též „Jump Stop“
Side Step … zastavíme do střelby krokem na stranu (Side Step into Shot) též „Slide-Step“
Set Shot … střílíme z místa jednoruč horem (One-handed Set Shot)
Two-handed Set Shot … střílíme z místa obouruč horem (Two-handed Set Shot)
Granny Shot … střílíme z místa obouruč spodem (Granny Shots)
Free Throw … střílíme trestné hody (Free Throws Shot) též „Foul Shots“
Jumpshot … střílíme z výskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (Jump Shot)
1-2 Jumpshot … zastavíme krokem a střílíme z výskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (One-Two Step Jump Shot)
Hop Jumpshot … zastavíme skokem a střílíme z výskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (Two Foot Hop Jump Shot)
Two-handed Jumpshot … střílíme z výskoku obouruč horem po odrazu z obou nohou (Two-handed Jump Shot)
Fadeaway … střílíme z odskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (Fadeaway Jump Shot)
One-legged Fadeaway … střílíme z odskoku jednoruč horem po odrazu z jedné nohy (One Legged Fadeaway Jump Shot)
One Dribble 1-2 Pullup … jednou odrazíme míč o zem tzv.: „jednoúderový driblink“, zastavíme krokem a střílíme z výskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (One Dribble One-Two Step Pull-up Jump Shot)
Double Dribble 1-2 Pullup … dvakrát odrazíme míč o zem tzv.: „dvojúderový driblink“, zastavíme krokem a střílíme z výskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (Double Dribble One-Two Step Pull-up Jump Shot)
Triple Dribble 1-2 Pullup … třikrát odrazíme míč o zem též „trojúderový driblink“, zastavíme krokem a střílíme z výskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (Triple Dribble One-Two Step Pull-up Jump Shot)
One Dribble Hop Pullup … jednou odrazíme míč o zem tzv.: „jednoúderový driblink“, zastavíme skokem a střílíme z výskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (One Dribble Two Foot Hop Pull-up Jump Shot)
Double Dribble Hop Pullup … dvakrát odrazíme míč o zem tzv.: „dvojúderový driblink“, zastavíme skokem a střílíme z výskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (Double Dribble Two Foot Hop Pull-up Jump Shot)
Triple Dribble Hop Pullup … třikrát odrazíme míč o zem též „trojúderový driblink“, zastavíme skokem a střílíme z výskoku jednoruč horem po odrazu z obou nohou (Triple Dribble Two Foot Hop Pull-up Jump Shot)
Stepback … driblujeme ke koši, odkročíme po kontaktu s obráncem a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama (Step Back Jump Shot) též „Step Back Overhead Stop Jump“
One-legged Stepback … driblujeme ke koši, odkročíme po kontaktu s obráncem a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu jednou nohou (One Legged Step Back Overhead Jumpshot)
Side Step Jumpshot … driblujeme, vytvoříme si prostor úkrokem stranou a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama (Side Step Jump Shot)
Negative Step Jumpshot … driblujeme, vytvoříme si prostor prudkým zrychleným krokem v opačném směru a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu jednou nohou (Negative Step Jumpshot)
Space Step Jumpshot … driblujeme, vytvoříme si prostor výpadem mezi nohy obránce a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu jednou nohou (Space Step Jumpshot) též „Quarter Jab“
Pivot Jumpshot … driblujeme, vytvoříme si prostor otočkou kolem obránce a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu jednou nohou (Pivot Jumpshot)
Rainbow Shot … střílíme vysokým obloukem tzv.: „duha“ (Rainbow Shot)
Buzzer-beater … střílíme v závěru limitu na útok tzv.: „koš s kalksonem“ (Buzzer Beater)
Clutch Shot … střílíme tak, že rozhodneme vyrovnané utkání (Clutch Shot)
Stuck Shot … vystřelíme tak, že míč uvízne na obroučce (Stuck Shot)

Shooting Zones … označení střeleckých pozic (Shooting Zones/Spots)
3-ptrs … střílíme z tříbodového území tzv.: „z dlouhé vzdálenosti“ (Three Point Shots) též „Perimeter Shots“
Corner … střílíme z rohu hřiště (Left/Right Corner Three-pointers) též „Baseline 3’s“
Wing … střílíme z křídla (Left/Right Wing Three-pointers) též „Free Throw Line Extended 3’s“
Top … střílíme ze středu (Top of Key/Circle Three-pointers) též „Middle 3’s“
Mid-range … střílíme mimo vymezené území z dvoubodového území tzv.: „ze střední vzdálenosti“ (Midrange Shots) též „Outside the Paint Two Point Shots“ nebo „Field Goal“
Short Corner … střílíme ze zkráceného rohu (Left/Right Short Corner Two-pointers) též „Baseline“
Mid Post …. střílíme ze středního postavení (Left/Right Mid Post Two-pointers)
Block … střílíme z písmen (Left/Right Block Two-pointers) též „Low Post Area“
Elbow … střílíme z rohu šestky (Left/Right Free Throw Elbow Two-pointers) též „High Post Area“
Foul Line … střílíme z šestky (Foul Line Two-pointers) též „Free Throw“
Inside Shots … střílíme ve vymezeném území tzv.: „z krátké vzdálenosti“ (Inside the Paint Two Point Shots)
Restricted Area … střílíme ve vymezeném území tzv.: „vnitřním prostoru“ (Restricted Area Two-pointers) též „Three Second Area“, „Lane“, „Key“ nebo „Paint“
No-charge semi-circle … střílíme v půlkruh proti prorážení (No-charge Semi-circle area Two-pointers)

Court Lines … označení čar (Court Lines & Markings)
Sideline … postranní čára (Sideline)
Endline… koncová čára (Endline) též „Baseline“
Centre Line … středová čára (Centre Line) též „Half Court Line“
3-point Line … tříbodová čára tzv.: „perimetr“ (3-point Line) též „Three Point Arc“
Free-throw Line … čára trestného hodu (Free-throw Line)
Free-throw Semi-circle … půlkruh vymezeného území (Free-throw Semi-circle) též „Free Throw Arc“
Lane Lines … čáry ohraničující vymezené území (Lane Lines)
Center Circle … středový kruh (Center Circle)

Players Positions … označení hráčských pozic (Numbering Players Positions)
Guards též „Back Court Players“:
1 Guard … střední rozehrávač (Point Guard)
2 Right Wing … pravé křídlo tzv.: „střelec“ nebo „druhý rozehrávač“ (Right Wing) též „Shooting Guard“
Frontcourt též „Front Court Players“:
3 Left Wing … levé křídlo tzv.: „vysoké křídlo“ (Left Wing) též „Small Forward“
4 Right Low Post … pravý podkošový hráč tzv.: „menší pivotman“ (Right Low Post) též „Power Forward“
5 Left Low Post … levý podkošový hráč tzv.: „pivotman“ (Left Low Post) též „Center“ nebo „Strong Post Player“

Post Moves … hrajeme v postavení zády ke koši (Post Moves) též „Back To The Basket Moves“
Defense Overplay Baseline … bráníme se proti předstoupení směrem ke koncové čáře (Defense Overplay Towards Baseline)
Defense Overplay Middle … bráníme se proti předstoupení směrem do středu (Defense Overplay Towards Middle)
Back Down … driblujeme a zády zatlačíme obránce ke koši (Backing Down the Defender)
Shuffle Step Baseline … driblujeme a bokem zatlačíme obránce ke koncové čáře (Shuffle Step Towards Baseline) též „Crab Dribble“ nebo „Attack Middle“
Shuffle Step Middle … driblujeme a bokem zatlačíme obránce do středu (Shuffle Step Towards Middle) též „Crab Dribble“ nebo „Attack Middle“
Fake Baseline … pohlédneme přes rameno a naznačíme pohyb ke koncové čáře (Body Fake Towards Baseline)
Fake Middle … pohlédneme přes rameno a naznačíme pohyb do středu (Body Fake Towards Middle)
Shoulder Fake … naznačujeme obrátky pohybem ramen a boků (Shoulder Fake) též „Shimmy“
Drop-Step Baseline … zakročíme obránce ke koncové čáře (Drop Step Towards Baseline)
Drop-Step Middle … zakročíme obránce do středu (Drop Step Towards Middle)
Drop-Step Power Baseline … zakročíme obránce ke koncové čáře se silovým jednoúderovým driblinkem oběma rukama (Drop Step Power Dribble Towards Baseline)
Drop-Step Power Middle … zakročíme obránce do středu se silovým jednoúderovým driblinkem oběma rukama (Drop Step Power Dribble Towards Middle)
Drop-Hop Baseline … zakročíme obránce ke koncové čáře a zastavíme skokem (Drop Hop Towards Baseline)
Drop-Hop Middle … zakročíme obránce do středu a zastavíme skokem (Drop Hop Towards Middle)
Reverse Pivot Baseline … provedeme obrátku vzad ke koncové čáře (Face Up with Reverse Pivot Turn On Baseline Foot) též „Open up Baseline“
Reverse Pivot Middle … provedeme obrátku vzad do středu (Face Up with Reverse Pivot Turn On Middle Foot) též „Open up Inside“
Forward Pivot Baseline … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře (Face Up with Forward Pivot Turn Towards Baseline) též „Front Turn“
Forward Pivot Middle … provedeme obrátku vpřed do středu (Face Up with Forward Pivot Turn Towards Middle) též „Front Turn“

Mikan … základní střelecká cvičení pro pivotmany (George Mikan Drills)

Counter … protipohyb navazující na reakci obránce (Counter Move)
Turnaround Hook Baseline … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře a střílíme přes hlavu po odrazu oběma nohama z držení míče obouruč s rotací trupu (Turnaround Hook Shot to Baseline) též „Forward Pivot Turn Towards Baseline to Semi-hook Shot“
Turnaround Hook Middle … provedeme obrátku vpřed do středu a střílíme přes hlavu po odrazu oběma nohama z držení míče obouruč s rotací trupu (Turnaround Hook Shot to Middle) též „Forward Pivot Turn Towards Middle to Semi-hook Shot“
Turnaround Jumpshot Baseline … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře a střílíme po odrazu oběma nohama (Turnaround Jump Shot to Baseline) též „Forward Pivot Towards Baseline to Overhead Jumpshot“
Turnaround Jumpshot Middle … provedeme obrátku vpřed do středu a střílíme po odrazu oběma nohama (Turnaround Jump Shot to Middle) též „Forward Pivot Towards Middle to Overhead Jumpshot“
Turnaround Fadeaway Baseline … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře a střílíme z odskoku po odrazu oběma nohama (Turnaround Fadeaway Jump Shot to Baseline) též „Forward Pivot Turn Towards Baseline to Fade-away Overhead Jumpshot“
Turnaround Fadeaway Middle … provedeme obrátku vpřed do středu a střílíme z odskoku po odrazu oběma nohama (Turnaround Fadeaway Jump Shot to Middle) též „Forward Pivot Towards Middle to Fade-away Overhead Jumpshot“
One-legged Turnaround Fadeaway Baseline … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře a střílíme jednoruč z odskoku po odrazu jednou nohou (One Legged Turnaround Fadeaway Jump Shot to Baseline) též „Forward Pivot Turn Towards Baseline to One-legged Fall-away Overhead Jumpshot“
One-legged Turnaround Fadeaway Middle … provedeme obrátku vpřed do středu a střílíme jednoruč z odskoku po odrazu jednou nohou (One Legged Turnaround Fadeaway Jump Shot to Middle) též „Forward Pivot Turn Towards Middle to One-legged Fall-away Overhead Jumpshot“
Quick Spin Baseline … provedeme otočku ke koncové čáře (Quick Spin to Baseline) též „Forward Pivot Turn Towards Baseline to Direct Drive“ nebo „Presure Spin“
Quick Spin Middle … provedeme otočku do středu (Quick Spin to Middle) též „Forward Pivot Turn Towards Middle to Direct Drive“ nebo „Presure Spin“
Jab Spin Baseline … provedeme otočku ke koncové čáře s prudkým zrychleným krokem v opačném směru (Jab Step Quick Spin to Baseline) též „Negative Lateral Step to Forward Pivot Turn Towards Baseline Direct Drive“
Jab Spin Middle … provedeme otočku do středu s prudkým zrychleným krokem v opačném směru (Jab Step Quick Spin to Middle) též „Negative Lateral Step to Pivot Turn Towards Middle Direct Drive“
Drop Spin Baseline … provedeme otočku ke koncové čáře s prudkým zrychleným krokem v opačném směru a zakročením obránce (Drop Spin To Baseline) též „Negative Rotational Step to Pivot Towards Baseline Direct Drive“
Drop Spin Middle … provedeme otočku do středu s prudkým zrychleným krokem v opačném směru a zakročením obránce (Drop Spin To Middle) též „Negative Rotational Step to Pivot Towards Middle Direct Drive“
Back Spin Baseline … provedeme otočku ke koncové čáře se zakročením obránce (Back Spin to Baseline)
Back Spin Middle … provedeme otočku do středu se zakročením obránce (Back Spin to Middle)
Turnaround Shot Fake Baseline … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře a naznačíme míčem střelu (Turnaround Shot Fake Baseline) též „Forward Pivot Turn Towards Baseline to Shot Fake“
Turnaround Shot Fake Middle … provedeme obrátku vpřed do středu a naznačíme míčem střelu (Turnaround Shot Fake Middle) též „Forward Pivot Turn Towards Middle to Shot Fake“
Turnaround Fadeaway Fake Baseline … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře a naznačíme míčem střelu z odskoku (Turnaroun Fadeaway Fake to Baseline) též „Forward Pivot Turn Towards Baseline to Fade-away Fake“
Turnaround Fadeaway Fake Middle … provedeme obrátku vpřed do středu a naznačíme míčem střelu z odskoku (Turnaround Fadeaway Fake to Middle) též „Forward Pivot Towards Middle to Fade-away Fake“
Quick Spin Baseline Fake … naznačíme otočku ke koncové čáře (Quick Spin to Baseline Fake) též „Forward Pivot Turn Towards Baseline to Jab Step“ nebo „Presure Spin to Direct Drive Fake“
Quick Spin Middle Fake … naznačíme otočku do středu (Quick Spin to Middle Fake) též „Forward Pivot Turn Towards Middle to Jab Step“ nebo „Presure Spin to Direct Drive Fake“
Dribble Drop Baseline … zakročíme obránce do středu, driblujeme a zakročíme obránce ke koncové čáře (Dribble Drop Towards Baseline) též „Drop-step Drible Drop-step“ nebo „Reverse Drop-step“
Dribble Drop Middle … zakročíme obránce ke koncové čáře, driblujeme a zakročíme obránce do středu (Dribble Drop Towards Middle) též „Drop-step Drible Drop-step“ nebo „Reverse Drop-step“
Dream Shake … zakročíme obránce do středu, driblujeme a naznačíme zakročení obránce ke koncové čáře (Dream Shake)
Up & Under … naznačíme střelu pohybem míče do výšky a dolů a nakročíme ke koši (Up and Under Move Without Dribble) též „Shot Fake to Step Through“
Up & Under With Dribble … naznačíme střelu pohybem míče nahoru a dolů, nakročíme ke koši a zahájíme driblink (Up and Under Move With Dribble) též „Shot Fake to Step Through“
Turnaround Up & Under Baseline … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře, naznačíme střelu pohybem míče nahoru a dolů a nakročíme ke koši v opačném směru (Turnaround Up and Under to Baseline Without Dribble) též „Forward Pivot Turn Towards Baseline Shot Fake to Step Through in the opposite direction“
Turnaround Up & Under Middle … provedeme obrátku vpřed do středu, naznačíme střelu pohybem míče nahoru a dolů a nakročíme ke koši v opačném směru (Turnaround Up and Under to Middle Without Dribble) též „Forward Pivot Turn Towards Middle Shot Fake to Step Through in the opposite direction“
Double Pivot Baseline … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře, naznačíme střelu pohybem míče nahoru a dolů a nakročíme ke koši stejným směrem (Double Forward Pivot Turn Baseline) táž „Turnaround Up & Under to Step Away in the same direction“
Double Pivot Middle … provedeme obrátku vpřed do středu, naznačíme střelu pohybem míče nahoru a dolů a nakročíme ke koši stejným směrem (Double Forward Pivot Middle) táž „Turnaround Up & Under to Step Away in the same direction“
Turnaround Up & Under Baseline With Dribble … provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře, naznačíme střelu pohybem míče nahoru a dolů, nakročíme ke koši a zahájíme driblink (Turnaround Up and Under to Baseline With Dribble) též „Forward Pivot Turn Towards Baseline Shot Fake to Step Through in the opposite direction with Dribble“
Turnaround Up & Under Middle With Dribble … provedeme obrátku vpřed do středu, naznačíme střelu pohybem míče nahoru a dolů, nakročíme ke koši a zahájíme driblink (Turnaround Up and Under to Middle With Dribble) též „Forward Pivot Turn Towards Middle Shot Fake to Step Through in the opposite direction with Dribble“
Baseline Drive … provedeme únik ke koncové čáře (Drive Towards Baseline)
Middle Drive … provedeme únik do středu (Drive Towards Middle)
Spin Back Baseline …provedeme obrátku vpřed do středu a naznačíme míčem střelu, provedeme otočku zpět a zakročíme obránce ke koncové čáře (Spin Back to Baseline) též „Turnaround Fake Spin Drop Step Towards Baseline“
Spin Back Middle …provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře a naznačíme míčem střelu, provedeme otočku zpět a zakročíme obránce do středu (Spin Back to Middle) též „Turnaround Fake Spin Drop Step Towards Middle“
Rip Spin … chráníme míč otočku o 360 stupňů (Rip Spin)
Half Whirl … provedeme poloviční otočku a obrátku vpřed (Half Whirl) též „Mini Shimmy Move“
Half Whirl Step Through … … provedeme poloviční otočku, obrátku vpřed a nakročíme ke koši (Half Whirl Step Through)

Live-Ball Moves … uvolňujeme se s míčem na místě (Live-Ball Moves)
Triple-threat … zaujmeme trojnásobně nebezpečný postoj s míčem v chráněné pozici tzv.: „postavení trojí hrozby“ (Triple Threat Stance) též „3T/Offensive Athletic Position“
Hard2Guard … zaujmeme trojnásobně nebezpečný postoj s míčem v střelecké pozici tzv.: „postavení trojí hrozby“ (Hard2Guard Stance) též „Proper Stance for Shooting Position“ nebo „Triple Threat/3T/Offensive Athletic Position“
Staggered Stance … zaujmeme podřep předkročný tzv.: „basketbalový střeh“ (Staggered Stance) též „Basketball Stance“
Parallel Stance … zaujmeme podřep rozkročný tzv.: „basketbalový střeh“ (Parallel Stance) též „Basketball Stance“
Pump Fake … naznačíme střelu pohybem míče nahoru a těžiště dolů (Pump/Up/Shot Fake)
Head Fake … naznačíme střelu pohybem hlavy a pohledem na koš (Head Fake)
Fake Rip … naznačíme přenesením míče ze strany na stranu (Fake Rip)
Lateral Pass Fake … naznačíme přihrávku do strany (Lateral Pass Fake) též „Side Step to Pass Fake“
Jab Step … naznačíme otevřený únik a pokud obránce neustoupí, pokračujeme v úniku tzv.: „boxerský výpad“ nebo „bodavý krok“ (Jab Step) též „Step-Step Move“
Crossover Jab Step … naznačíme zavřený únik a pokud obránce neustoupí, pokračujeme v úniku (Crossover Jab Step) též „Crossover Step-Step Move“
Rocker Step … naznačíme otevřený únik a vrátíme se do původního postavení (Rocker Step) též též „Jab Step Fake“
Crossover Rocker Step … naznačíme zavřený únik a vrátíme se do původního postavení (Crossover Rocker Step) též „Crossover Jab Step Fake“
Space Step … vytvoříme si prostor výpadem mezi nohy obránce (Space Step) též „Quarter Jab““
Lateral Fake … naznačíme únik do strany (Lateral Fake) též „Side Steps Fake“
Rip-Thru … chráníme míč přenesením ze strany na stranu (Rip Throughs Hip to Hip/Shoulder to Shoulder/Hip to Shoulder/Shoulder to Hip) též „Swing“
High Rip … chráníme míč přenesením ze strany na stranu horním půlobloukem (High Rip)
Low Rip … chráníme míč přenesením ze strany na stranu spodním půlobloukem (Low Rip) též „Sweep“
Drive … provedeme únik ke koši (Drive To Basket) též „Attacking the Basket“
Crossover Drive … provedeme zavřený únik (Cross Over Drive)
Direct Drive … provedeme otevřený únik (Direct Drive)
Opposite Drive … provedeme únik s prudkým zrychleným krokem v opačném směru (Opposite Drive) též „Negative Linear Step“
Scissors Drive … provedeme únik s výměnou nohou tzv.: „nůžky“ (Scissors Drive) též „Switch Step“ nebo „Skip Step“
Turnaround Drive … provedeme únik s otočkou (Turn Around Drive)

Close-out … přistupujeme k hráči s míčem (Close Out)
Defensive Goaltending … blokujeme střelu nedovoleným způsobem tzv.: „sražení míče“ (Defensive Goaltending Violation)
Offensive Goaltending … „dopíchneme“ míč do koše nedovoleným způsobem „nad válcem koše“ (Offensive Goaltending Violation)
Undercut … nedovolené podběhnutí hráče ve výskoku (Undercut Foul)
Defensive Stance … zaujmeme obranný postoj tzv.: „obranný střeh“ (Basic Defensive Stance) též „Defensive Athletic Position“
Box-out … odstavíme útočníka od míče při střelbě (Box Out and Deffensive Rebound) též „Blocking Out the Deffense“
Rebound … doskočíme míč (Deffensive/Offensive Rebound)
One-hand Grab and Chin … doskočíme, razantně stáhneme míč jednoruč a dáme ho pod bradu (One-handed Grab and Chin-it) též „Snatch and Chin“
Two-hand Grab and Chin … doskočíme, razantně stáhneme míč obouruč a dáme ho pod bradu (Two-handed Grab and Chin-it) též „Snatch and Chin“
Tip-in … doskočíme a bez dopadu na zem dopíchneme míč jednoruč do koše tzv.: „dopich“ (One-handed Tip-in Shot)
Tip-in Layup … doskočíme a bez dopadu na zem dopíchneme míč obouruč do koše (Tip Layup Shot) též „Two-handed Tip-in Shot“
Tip-in Dunk … doskočíme a bez dopadu na zem zavěsíme jednou rukou (Tip Dunk Shot) též „One-handed Put-back Jam)
Put-back … doskočíme, držíme míč stále nad hlavou a rychle střílíme po odrazu oběma nohama (Putback Layup Shot)
Put-back Dunk … doskočíme a bez dopadu na zem zavěsíme oběma rukama (Putback Dunk Shot) též „Two-handed Put-back Jam“

Cut … uvolníme se bez míče (Cuts)
Give & Go … přihrajeme a uvolníme se bez míče tzv.: „hoď a běž“ (Give/Pass and Go)
Front Cut … uvolníme se bez míče z perimetru před obráncem pod koš (Front Cut) též „Face Cut“
Back Cut … uvolníme se bez míče z perimetru za zády obránce pod koš (Back Cut) též „Rear Cut“
Backdoor Cut … uvolníme se bez míče z perimetru po koncové čáře za zády obránce pod koš tzv.: „zadní vrátka“ (Backdoor Cut) též „Back Door Trap“
Rip Cut … uvolníme se bez míče z perimetru za zády spoluhráče s míčem v dolním postavení pod koš (Rip Cut)
Basket Cut… uvolníme se bez míče po koš tj.: společný název různých variant uvolnění ke koši (Basket Cut) též „Dive Cut“
Deep Cut … uvolníme se bez míče z křídla klamavým pohybem pod koš na opačnou stranu hřiště (Deep Cut)
Fade Cut … uvolníme se bez míče směrem od míče (Fade Cut) též „Flare Cut“
Flash Cut … uvolníme se bez míče z dolního do horního postavení (Flash Cut) též „Blast“
I-Cut to High Post … uvolníme bez míče ze středního do horního postavení a vytvoříme tak prostor pro únik spoluhráče po základní čáře (I-Cut to High Pos)
I-Cut to Low Post … uvolníme bez míče ze středního do dolního postavení a vytvoříme tak prostor pro únik spoluhráče do středu (I-Cut to Low Post)
Shallow Cut … uvolníme se bez míče z perimetru klamavým pohybem pod koš na pozici uvolněnou driblujícím spoluhráčem tj.: výměna pozic (Shallow Cut to Exchange Positions)
L–Cut (up-and-out) … uvolníme se bez míče z dolního postavení klamavým pohybem přes horní postavení a na křídlo (up-and-out L-Cut)
L–Cut (ip-and-out) … uvolníme se bez míče z křídla klamavým pohybem na šestku a do středu (in-and-out L-Cut)
V–Cut … uvolníme se bez míče z perimetru klamavým pohybem do obránce a zpět (short V-Cut)
Jam-Down V-Cut … uvolníme se bez míče z perimetru klamavým pohybem do prostoru písmen a zpět (Jam-Down V-Cut)
Slip Cut … opustíme místo clonění a uvolníme se pod koši (Slip the Screen)
Curl Cut … uvolníme se bez míče obtočením kolem clony tzv.: „kudrlina“ (Curl Cut around Screen) též „Circle Cut“
Shuffle Cut … uvolníme se bez míče kolem clony podkošového hráče pod koš (Shuffle Cut around Screen) též „Scissors Cut“
UCLA Cut … uvolníme se ze středu po přihrávce na křídlo přes zadní clonu do dolního postavení (UCLA Cut around Back Screen)
Zipper Cut … uvolníme se bez míče z dolního postavení kolem clony podkošového hráče do horního postavení nebo na perimetr (Zipper Cut)
Laker Cut … přihrajeme spoluhráči do střeního pstavení a uvolníme se bez míče pod koš (Laker Cut)

Off-Ball Screen … cloníme pro spoluhráče bez míče (Off-Ball Screen) též „Pick“
Screen Away … po přihrávce na jednu stranu cloníme pro spoluhráče bez míče na druhé straně (Screen Away) též „Off Ball Pick“
Flex Screen … ze středního postavení cloníme pro spoluhráče bez míče v rohu (Flex Screen)
Shuffle Screen … ze středního postavení cloníme pro spoluhráče bez míče na křídle (Shuffle Screen)
Back Screen … cloníme pro spoluhráče bez míče zezadu tzv.: „zadní clona“ (Back Screen) nebo „Blindside Pick“
Hawk Screen … v horním postavení cloníme pro spoluhráče bez míče, který se uvolňuje ze středu pod koš před hráčem s míčem na křídle „Hawk Screen“
Down Screen … cloníme pro spoluhráče bez míče ve směru ke koncové čáře tzv.: „dolní clona“ (Pin Down Screen)
Diagonal Screen … z horním postavení na silné straně cloníme pro spoluhráče bez míče v dolním postavení na slabé straně (Diagonal Screen)
Cross Screen … po pohybu přes vymezené území cloníme pro spoluhráče bez míče v dolním postavení tzv.: „křížová/příčná clona“ (Cross Screen) též „Lateral Pick“
Flare Screen … cloníme pro spoluhráče bez míče uvolňujícího se od míče (Flare Screen)
Ram Screen … cloníme pro spoluhráče bez míče, který následně cloní pro hráče s míčem (Ram Screen)
Double Screen … cloníme pro spoluhráče bez míče v pozici rameno na rameno tzv.: „dvojclona“ (Double Screen)
Stagger Screen … cloníme pro spoluhráče bez míče za sebou tzv.: „násobná clona“ (Staggered Screen)
Zipper Screen … v středním postavení cloníme pro spoluhráče bez míče, který byl vytlačen driblujícím hráčem z perimetru pod koš a uvolňuje se zpět na perimetr (Zipper Screen)
UCLA Screen … v horním postavení postavení cloníme pro spoluhráče bez míče, který přihrál ze středu na křídlo a uvolňuje se do dolního pstavení (UCLA Screen)
Corner Pin … z křídla cloníme pro spoluhráče bez míče v středním postavení, který se uvolňuje do rohu (Corner Pin)
New York Screen … z horního postavení cloníme pro spoluhráče bez míče, který se uvolňuje pod koš a kolem clony do horního postavení (New York Screen)
Hammer Screen … při úniku ke koncové čáře cloníme na slabé straně z dolního postavení na slabé straně pro spoluhráče bez míče na křídle (Hammer Screen)
Post Back Screen … z dolního postavení na slabé straně cloníme pro spoluhráče bez míče v horním postavení na silné straně (Post Back Screen)
Post Down Screen … z horního postavení na silné straně cloníme pro spoluhráče bez míče v dolním postavení na slabé straně (Post Down Screen)

Hand-off Screen … driblujeme ke spoluhráči a předáváme si míč „z ruky do ruky“ (Hand-off Screen) též „Weave Screen“
Split Screen … v horním postavení cloníme pro spoluhráče bez míče, kteří se uvolňují z dvou různých směrů tzv.: „křížek“ (Split Screen) též „Scissor Hand-off“

On-Ball Screen … cloníme pro spoluhráče s míčem (On-Ball Screen) též „Pick“
Side Ball Screen … cloníme pro spoluhráče s míčem z boku tzv.: „boční clona“ (Side Ball Screen)
Flat Screen … cloníme pro spoluhráče s míčem zezadu tzv.: „zadní clona“ (Flat Ball Screen)
Step Up Screen … ze středního postavení cloníme pro spoluhráče s míčem zezadu tzv.: „zadní clona“ (Step Up Ball Screen)
Drag Screen … z druhého sledu při protiútoku cloníme pro spoluhráče s míčem z boku (Drag Ball Screen)
Horns Screen … cloníme pro spoluhráče s míčem s dalším hráčem z každé strany tzv.: „základní parohy“ (Horns Ball Screen) též „Basic Horns Double Pick & Roll“
Zipper Screen … cloníme pro spoluhráče s míčem s dalším hráčem za sebou tzv.: „dynamické parohy“ (Zipper Ball Screen) též „Dynamic Horns Double Pick & Roll“
Pick & Slip … cloníme pro spoluhráče s míčem a uvolníme se ke koši bez rolování (Pick and Slip) též „Fake Screen & Roll“
Pick & Pop … cloníme pro spoluhráče s míčem, rolujeme a uvolníme se od koše tzv.: „vyskakujeme za trojku“ (Pick and Pop Out) též „Screen & Fade“
Pick & Seal … cloníme pro spoluhráče s míčem, rolujeme a držíme obránce na zádech (Pick and Seal) též „Screen & Seal“
Middle Pick & Roll … na středu cloníme pro spoluhráče s míčem z boku, rolujeme a uvolníme se ke koši (Middle Pick and Roll) též „Side Ball Screen & Roll“
Sideline Pick & Roll … na křídle cloníme pro spoluhráče s míčem ze strany, rolujeme a uvolníme se ke koši (Side-line Pick and Roll) též „Side Ball Screen & Roll“
Flat Pick & Roll … na středu cloníme pro spoluhráče s míčem zezadu, rolujeme a uvolníme se ke koši (Flat Pick and Roll) též „High Back Screen & Roll“

Set Offence … nacvičujeme hru 3×3 dle konceptu „řízená hra“ (3 on 3 Set Offence)
Read & React Offense … nacvičujeme hru 3×3 dle konceptu „čti a reaguj“ (3 on 3 Read and React Offense)
Motion Offense … nacvičujeme hru 3×3 dle konceptu „útočný pohyb“ (3 on 3 Motion Offense)
Primary Fast Break … nacvičujeme rychlý protiútok do nepřipravené obrany s cílem přečíslit obranu tzv.: „bleskový protiútok“ (Primary Fast Break Transition)
Secondary Fast Break … nacvičujeme rychlý protiútok do nepřipravené obrany s cílem zapojit druhý sled útočníků (Secondary Fast Break Transition)
Coast to Coast … nacvičujeme rychlý únik od základní ke koncové čáře (Coast to Coast Drive)

Zone Defense … nacvičujeme zónovou obranu tzv.: „zóna“ (Zone Defense)
Personal Defense … nacvičujeme osobní obranu tzv.: „osobka“ (Personal Defense)
Pressing Defense … nacvičujeme těsnou osobní obranu tzv.: „pressink“ (Pressing Defense)
Crowding … nacvičujeme obranu hráče s míčem dvěma obránci tzv.: „zdvojení“ (Crowding) též „Double-Teaming“
Stealing … nacvičujeme vypichování míče útočníkovi tzv.: „zisk míče“ (Stealing from the Dribbler)

Stretch … protahujeme (Stretching)
Neck … krční svaly (Neck)
Traps … trapézové svaly (Trapezius Muscle)
Delts … svaly deltové tzv.: „ramena“ (Deltoideus Muscle) též „Shoulders“
Pecs … svaly prsní (Pectorals) též „Chest“
Biceps … dvojhlavé svaly pažní (Biceps Brachii) též „Front of Upper Arm“
Forearms … svaly předloktí (Forearms)
Abs … břišní svaly (Abdominals)
Quads … čtyřhlavý sval stehenní tzv.: „přední strany stehna“ (Quadriceps)
Calves … svaly lýtkové (Calf)
Lats… široké svaly zádové (Latissimus Dorsi)
Triceps … trojhlavé svaly pažní (Triceps) též „Back of Upper Arm“
Middle Back … svaly střední části zad (Middle Back)
Lower Back … bederní svaly tzv.: „vzpřímovače trupu“ (Lower Back)
Glutes … hýžďové svaly tzv.: „zadek“ (Gluteals) též „Buttock“
Hams … svaly zadní strany stehna (Hamstrings)
Adductors … svaly vnitřní strany stehen tzv.: „třísla“ nebo „rozkrok“ (Adductors) též „Groin“ nebo „Inner Thighs“

Static Warm Up … zahříváme organizmu před tréninkem tzv.: „rozcvička“ na místě (Static Warm-up)
Lying … ležíme (Lying Position)
Knee Hug … ležíme na zádech a přitáhneme si koleno k hrudi (Lying Knee Hug Stretches) též „Knee to Chest“
Knee Hug Ankle Circles … ležíme na zádech, přitáhneme si koleno k hrudi a kroužíme kotníkem (Lying Knee Hug Ankle Circles Stretches)
Knee to Knee … ležíme na zádech a přitahujeme kolena k sobě (Lying Knee-to-Knee Stretches) též „Hip Internal Rotation Stretch“
Hip External Rotation … ležíme na zádech a odtahujeme kolena od sebe (Lying Hip External Rotation Stretches)
High Kick … ležíme na zádech a vykopáváme nataženou nohu (Lying High Kick Stretches)
Leg Circles … ležíme na zádech a kroužíme pokrčenou nohou (Lying Leg Circles Stretches)
Scorpion … ležíme na břiše, přetáčíme pokrčené nohy na jednu a druhou stranu a pokládáme chodidla na zem (Lying Scorpion Stretches)
Figure 4 … ležíme na zádech a přitahujeme si patu k pasu (Lying Figure 4 Glute Stretches) též „Lying Leg Cradles“
Hip Crossover … ležíme na zádech a přetáčíme pokrčené nohy na jednu a druhou stranu (Lying Hip Crossover Stretches) též „Bent Leg Twists“ nebo „Low Back Rotation“
Open Book … ležíme na boku a rukou dosahujeme dozadu (Side Lying Open Book Reach Stretches)
Iron Cross … ležíme na zádech a přetáčíme nataženou nohu k opačné ruce (Lying Iron Cross Stretches)
Plank Calf … zaujmeme pozici vzporu ležmo a protahujeme si svaly lýtkové (Plank Calf Stretches)
Ball Rolling … protahujeme se na míči (Ball Rolling Stretches)
Sitting … sedíme (Sitting Position)
Sitting Forward Bends … sedíme a předkláníme se dopředu (Sitting Forward Bend Stretches)
Wide-legged Sitting Forward Bends … sedíme s roztaženýma nohama a předkláníme se dopředu (Wide Leg Sitting Forward Bend Stretches)
Back Roll … sedíme s roztaženýma nohama a kutálíme se vzad (Back Roll Stretches)
Sitting Side Bends … sedíme a ukláníme se ze strany na stranu (Sitting Side to Side Bend Stretches)
Hurdler … sedíme v překážkovém sedu a předkláníme se (Hurdle Seat Stretches)
Butterfly … sedíme s chodidly u sebe a kmitáme koleny tzv.: „motýlek“ (Sitting Pulse Butterfly Adductors Stretch)
Frog Sit … sedíme v širokém dřepu rozkročném (Frog Sit Adductors Stretch)
Cossack … sedíme v širokém dřepu rozkročném a propínáme nohu do strany (Cossack Stretches)
Kneeling … klečíme (Kneeling Position)
Cat Camel Stretch … klečíme na všech čtyřech a rolujeme záda nahoru a dolu (Cat Camel Stretches) též“Cat Cow Stretch“
Hip Flexor Stretch … klečíme na jedné noze a zatlačíme boky vpřed (Hip Flexor Stretches)
Fire Hydrant … klečíme na všech čtyřech a zvedáme nohu s pokrčeným kolenem do strany (Fire Hydrant Stretches)
Leg Circles … klečíme na všech čtyřech a kroužíme pokrčenou nohou (Kneeling Leg Circles Stretches)
Frog Stretch … klečíme s koleny od sebe a houpeme se vpřed a vzad (Kneeling Frog Adductors Stretches)
Kneeling Lunge … klečíme a provádíme výpady vpřed (Kneeling Lunge Stretches) též „Hip Flexor Stretch“
Standing … stojíme (Standing Position)
Ball Slaps … střídáme údery do míče jednou a druhou dlaní (Slap the Basketball)
Neck Rotation … děláme hlavou půlkruhy z jedné strany na druhou (Neck Rotations Stretches) též „Head Rolls“
Neck Stretch … hlavu ukloníme dopředu, šikmo a stranou (Forward/Diagonal/Lateral Neck Stretches)
Finger Stretch … protahujeme prsty (Finger Stretches)
Wrist Extensor Stretch … zápěstí protahujeme směrem dolů (Wrist Extensor Stretches)
Wrist Flexor Stretch … zápěstí protahujeme směrem nahoru (Wrist Flexor Stretches)
Elbow Rotation … kroužíme lokty (Elbow Rotations)
Tricep Stretch … pokrčenou ruku vedle hlavy tlačíme dozadu (Hands Behind Head Triceps Stretches)
Arm Rotation … kroužíme rukama dopředu a dozadu (Arm Rotations) též „Arm Circles“
Arm Swings … kmitáme rukama nahoru a dolů (Arm Swings)
Arm Hugs … kmitáme rukama do stran (Arm Hugs) též „Arm Over/Under“ nebo „Horizontal Arm Swings“
Behind Head Pecs Stretch … spojíme ruce za hlavu a tlačíme lokty od sebe (Behind Head Pecs Stretches)
Pecs Stretch … rozpažujeme (Pecs Stretches)
Behind Back Pecs Stretch … spojíme ruce za zády a tlačíme ruce nahoru (Behind Back Pecs Stretch)
Shoulder Stretch … chytneme dlaní loket jedné ruky a tlačíme ho k opačnému rameni (Cross Body Upper Shoulder Stretches)
Shoulder Rotation … kroužíme rameny (Shoulder Rotations)
Shoulder Contract and Expand … zdviháme ramena (Shoulder Contract and Expand)
Standing Forward Bends … stojíme a předkláníme se dopředu (Standing Forward Bend Stretches) též „Toe Touches“
Standing Half Forward Bends … stojíme a ukláníme se dopředu (Standing Half Forward Bend Stretches) též „Good Morning“
Wide-legged Standing Forward Bends … stojíme s rozkročenýma nohama a předkláníme se dopředu (Wide Leg Standing Forward Bend Stretches) též „Leg Straddle“
Standing Backward Bends … stojíme a ukláníme se dozadu (Standing Backward Bend Stretches)
Standing Side Bends … stojíme a ukláníme se do strany (Standing Side Bend Stretches)
Standing Forward Bend Twist … stojíme s rozkročenýma nohama a předkláníme se k jedné a druhé noze (Standing Forward Bend Twist Stretches) též „Alternating Toe Touches“
Bent Over Trunk Twists … stojíme v předklonu a otáčíme trupem (Bent Over Trunk Twists)
Trunk Twists … stojíme a otáčíme trupem (Trunk Twists) též „Torso Rotations“
Trunk Rotation … stojíme a kroužíme trupem (Trunk Rotations)
Pelvic Rotation … stojíme a kroužíme pánví (Pelvic Rotations) též „Hip Circles“
Butt Kickers… stojíme a zakopáváme nohy tzv.: „zakopávání“ (Butt Kickers) též „Dynamic Quadricep Stretches“
Quad Stretch … stojíme a přitahujeme si paty k hýždím (Quadricep Stretches) též „Dynamic Foot Grap“
Lunge Matrix … provádíme výpady do všech směrů (Lunge Matrix Stretches) též „Clock Lunges“
Front Lunge … provádíme výpady vpřed (Front Lunge Stretches)
Reverse Lunge … provádíme výpady vzad tzv.: „reverzní výpad“ (Reverse Lunge Stretches) též „Step Back Lunges“
Lateral Lunge … provádíme výpady do strany (Lateral Lunge Stretches) též „Side Lunges“
Diagonal Front Lunge … provádíme výpady šikmo dopředu (Diagonally Forward Lunge Stretches)
Diagonal Back Lunge … provádíme výpady šikmo dozadu (Diagonally Backward Lunge Stretches)
Scissor Lunges … provádíme výpady s výskokem tzv.: „střídavé expozivní výpady“ (Scissor Lunges) též „Switch Lunges“
Reverse Lunges High Kneee … provádíme výpady vzad tzv.: „reverzní výpad“ a zvedáme koleno (Reverse Lunge into High Knee) též „Step Back Lunge“
Deep Lunges … provádíme hluboké výpady vpřed (Deep Lunge Stretches) též „Spiderman Stretch“
Scissors Deep Lunges … poskakujeme s výměnou nohou a provádíme hluboké výpady vpřed (Scissors Deep Lunge Stretch) též „Groiners“
Lunge Twist … provádíme výpady a otáčíme trupem (Forward/Diagonally Forward/Lateral/Diagonally Backward/Backward Lunge Stretch with Trunk Twist)
Froggers … poskakujeme s výpady v dřepu tzv.: „žabák“ (Thrust Froggers)
Jumping Knee Tucks … skáčeme a přitahujeme si kolena k hrudi (Jumping Knee Tucks)
Leg Jack … poskakujeme s nohama od sebe k sobě (Leg Jacks)
Jumping Jack … poskakujeme s nohama od sebe k sobě a zvedáme ruce nad hlavu tzv.: „panák“ (Jumping Jacks)
Scissors … poskakujeme s výměnou nohou dopředu a dozadu tzv.: „nůžky“ (Scissors Hops) též „V-Jumps“, „Ali Jumps“ nebo „Split Shuffle“
Shuffle … šoupeme nohama dopředu a dozadu (Split Shuffle) též „Scissors Hops“
Alternating Foot Fire … provádíme rychlý krátký střídavý pohyb nohou (Alternating Foot Fire) též „Pitter Patter Drill“
Double Foot Fire … provádíme rychlý krátký souhlasný pohyb nohou (Double Foot Fire)
Twisters … poskakujeme a otáčíme boky tzv.: „rotace boků“ (Hip Twist Hops)
Bunny Hops … poskakujeme na obou nohách (Forward/Diagonally Forward/Lateral/Diagonally Backward/Backward Bunny Hops) též „Double Leg Hops“
Boot Strappers … provádíme dřepy s chodidly daleko od sebe a po narovnání zůstaneme v hlubokém předklonu (Boot Strappers)
Hackysack … dlaní se dotýkáme kotníku opačné nohy (Hacky Sack)
Crossover Hamstring Stretch … (Crossover Hamstring Stretch)
Calf Stretch … protahujeme si svaly lýtkové (Calf Stretches)
Rockers … houpeme se ze špiček na paty (Ankle Rockers) též „Heel Toe Raises“
Windmill … (Windmill Twist and Stretches)
Front Leg Swing … šviháme nohou zepředu dozadu (Front to Back Leg Swing)
Side Leg Swing … šviháme nohou ze strany na stranu (Side to Side Leg Swing)
Donkey Kicks … kopeme nohou zepředu dozadu (Donkey Kicks)
Knee Rotation … stojíme a kroužíme koleny (Knee Rotation)
Ankle Rotation … kroužíme kotníky (Ankle Rotations)
Hamstring Cross Feet Stretch … předkláníme se a máme skřížené propnuté nohy (Hamstring Cross Feet Stretches)
IT Band Stretch … protahujeme zesílený pruh stehenní fascie (Iliotibial Band Cross Feet Stretches)

Dynamic Warm Up … zahříváme organizmu před tréninkem tzv.: „rozcvička“ za pohybu (Dynamic Warm-up)
Walk … kráčíme (Walking)
Heel Walk … kráčíme po patách (Heels Walking)
Toe Walk … kráčíme po špičkách (Tip Toes Walking)
Outer Walk … kráčíme po vnější straně chodidel (Outer Arches Walking)
Inner Walk … kráčíme po vnitřní straně chodidel (Inner Arches Walking)
March … pochodujeme dopředu/dozadu/stranou (Forward/Backward/Lateral March)
Toy Soldier … pochodujeme a zvedáme natažené nohy (Toy Soldier March)
Frankenstein … pochodujeme a zvedáme natažené nohy k předpaženým rukám tzv.: „přednožování“ (Frankenstein March)
Walking Knee Hugs … kráčíme a přitahujeme si kolena k hrudi (Knee Hug Walks) též „Walking Knee Tuck“
Walking Figure 4 … kráčíme a přitahujeme si patu k pasu (Walking Figure 4 Glute Stretches) též „Leg Cradles Walk“ nebo „Walking Hip Stretch“
Alternating Toe Touch … kráčíme a dotýkáme se špičky nohy opačnou rukou (Alternating Toe Touches Walk)
Windmill … kráčíme, zanožujeme a předkláníme se tzv.: „kyvadlo“ též (Walking Windmill Stretches) též „Inverted Hamstring Stretc“
Walking Deadlift … kráčíme, zanožujeme a pozvedáváme míč „Walking Single Leg Romanian Deadlifts Stretch“
Walking Lunge … provádíme výpady v chůzi dopředu/dozadu/stranou (Walking Forward/Backward/Lateral Lunge Stretch)
Walking Lunge Twist … provádíme výpady v chůzi a otáčíme trupem (Walking Lunge Stretch with Trunk Twist)
Walking Deep Lunge … provádíme hluboké výpady v chůzi (Walking Deep Lunge Stretch) též „Spiderman Lunge Stretching“
Crab Walk … kráčíme a obtáčíme míčem „osmičky“ kolem obou nohou (Crab Walk) též „Walking Figure Eight Around the Legs Wraps“
Catcher Stretch … v chůzi provádíme dřepy s chodidly daleko od sebe tzv.: „dřep na široko“ (Walking Baseball Catcher’s Stretching) též „Sumo Squat Walk“
Walking Quad Stretch … kráčíme a přitahujeme si paty k hýždím (Walking Quadricep Stretches)
Walking Glute Stretch … kráčíme a protahujeme si svaly hýžďové (Walk Glute Stretches)
Over Fence … kráčíme a překračujeme pokrčeným kolenem pomyslný plot (Over Fence Stretch) též „Close Gate“
Open Gate … kráčíme a otevíráme pokrčeným kolenem pomyslnou bránu (Open Gate Stretch)
Jog … běžíme pomalu tzv.: „klus“ (Jogging)
Run … běžíme dopředu/dozadu/stranou (Forward/Backward/Lateral Run)
Sprint … běžíme maximální rychlostí tzv.: „sprint“ (Sprinting)
Tapioca … běžíme bokem křižmo a zvedáme vysoko kolena (Tapioca)
Inchworm … z předklonu přecházíme od vzporu ležmo tzv.: „píďalka“ (Inchworm Walks) též „Hand Walking“
Spider-man Crawl … plazíme se a provádíme hluboké výpady (Spider-man Crawl)
Jump … skáčeme co nejvýše (Vertical Jumps)
Hop … poskakujeme do výšky/dopředu/stranou/šikmo (Vertical/Forward/Lateral/Diagonal Hops)
Skip … poskakujeme po každém kroku (Vertical/Forward/Lateral/Diagonal Skips)
Leap … skáčeme co nejvýše dopředu/stranou/šikmo (Forward/Lateral/Diagonal Leaps)
Frog Hop … poskakujeme v dřepu tzv.: „žabák“ (Leap Frogs)
Frog Leap … skáčeme v dřepu tzv.: „žabák“ (Frog Leaps)
Skater … odskakujeme do stran tzv.: „rychlobruslař“ (Ice Skater Leaps) nebo „Speed Skater“
Ankle Pops … běžíme na natažených nohách pouze pomocí práce kotníků (Ankle Pops)
Defensive Slide … pohybujeme se stranou v obranném postavení tzv.: „klouzavý krok“ (Defensive Slides)
Ankle Bounces … poskakujeme pomocí kotníků a chodidel bez použití kolen (Ankle Bounces)
Ankle Flips … poskakujeme pouze pomocí kotníků (Ankle Flips)
Gallop … cváláme dopředu (Gallop)
Loose Skip … uvolňujeme se poskoky tzv.: „klus poskočný“ (Loosening Double Skips)
Crossover Skip … poskakujeme a dáváme nohu přes nohu (Crossover Double Skip)
Skip for Distance … poskakujeme do dálky s dopadem na jednu a přešlapem na druhou nohu (High Knees Double Skip for Distance)
Skip for Height … poskakujeme do výšky s dopadem na jednu a přešlapem na druhou nohu (High Knees Double Skip for Height)
Hip Outs Double Skip … poskakujeme střídavě na jedné a druhé noze s pohybem kyčlí do strany (Hip Outs Double Skip)
Side Skip … uvolňujeme se poskoky stranou tzv.: „cval stranou“ (Side Skips)

Conditioning Drills … rozvíjíme a udržujeme pohybové schopnosti tzv.: „kondiční cvičení“ (Conditioning Drills)
Sideline Sprint … sprintujeme na postranní čáru a zpět (Sideline Sprint)
Lane Slides … pohybujeme se stranou v obranném postavení tzv.: „klouzavý krok“ od čáry k čáře ohraničující vymezené území (Lane Lines Slides)
Half Court Sprint … sprintujeme na středovou čáru a zpět (Half Court Sprint)
Full Court Sprint … sprintujeme na koncovou čáru a zpět (Full Court Sprint)
Suicides … sprintujeme na „šestku“, středovou čáru, opačnou „šestku“, koncovou čáru a zpět tzv.: „pyramidy“ (Suicides) též „Pacer“, „Gasers“ nebo „Line Runs“
Full Court Lay-up … střílíme v pohybu na protějších koších (Full Court Lay-ups)
Sprint Jog … střídáte sprinty s lehkým výklusem (Sprint Jog Drill)
Tag … honička, kdy chycený hráč se stává honičem (Tag)
Freeze Tag … honička, kdy honič chytá honěné hráče v časovém limitu tzv.: „mrazík“ (Freeze Tag)
Stuck in the Mud … honička, kdy chyceného hráč může vrátit do hry jiný honěný hráč (Stuck in the Mud)
Catch the Tiger’s Tail … honička, kdy chytáme „ocas“ honěného hráče (Catch the Tiger’s Tail)
Team Relay … soutěžíme v družstvech tzv.: „štafetový závod“ (Team Relay) též „Relay Races“
Simon Says … plníme úkoly pouze po slovech „Simon says“ (Simon Says) též „Coach Says“
3 Corner Passing … rozestavíme se do 3 pozic, přihrajeme do středu, běžíme za přihrávkou, chytneme míč, přihrajeme na opačnou pozici a běžíme za přihrávkou (3 Corner Passing)
4 Corner Passing … rozestavíme se do 4 pozic, přihrajeme do středu, běžíme za přihrávkou, chytneme míč, přihrajeme na protilehlou pozici a běžíme za přihrávkou (4 Corners Passing)
Star Passing … rozestavíme se do 5 pozic, přihrajeme na protilehlou pozici a běžíme za přihrávkou (Star Passing)
Argentina Passing … rozestavíme se do 8 pozic, přihrajeme na nejbližší pozici a běžíme na protilehlou pozici (Argentina Passing)
X-out Lay-ups … zakončujeme v pohybu ze dvou pozic (X-out Lay-ups)

Running ABC’s … provádíme cviky pro zlepšení běžeckého stylu tzv.: „běžecká abeceda“ (ABC Running Drills)
High Knees Walk … kráčíme a zvedáme kolena co nejvýše tzv.: „vysoká kolena“ (Walking High Knees) též „March A“)
Leg Extensions Walk … kráčíme, zvedáme co nejvýše kolena a předkopáváme tzv.: „koleso“ (Walking Leg Extensions) též „March B“
Butt Kick Walk … kráčíme a zakopáváme nohy (Walking Butt Kicks) též „March C“
Straight Leg Walk … kráčíme a předkopáváme natažené nohy (Walking Straight Leg Bounding) též „March D“
Lateral High Knees Walk … kráčíme stranou a zvedáme kolena co nejvýše tzv.: „vysoká kolena“ (Lateral Walking High Knees) též „Side March A“
Ankling … klušeme s maximálním rozsahem pohybu v kotníku tzv.: „lifting“ (Ankling)
Skipping … běžíme a zvedáme kolena tzv.: „nízký skipping“ (Skipping)
High Knees Run … běžíme a zvedáme kolena co nejvýše tzv.: „vysoká kolena“ nebo „vysoký skipping“ (Running High Knees) též „A Run“
Leg Extensions Run … běžíme, zvedáme co nejvýše kolena a předkopáváme tzv.: „koleso“ (Running Leg Extensions) též „B Run“
Butt Kick Run… běžíme a zakopáváme nohy tzv.: „zakopávání“ (Running Butt Kicks) též „C Run“
Heel Kicks Run… běžíme a zakopáváme paty k hýždím (Running Heel Kicks)
Straight Leg Run … běžíme a předkopáváme natažené nohy tzv.: „předkopávání“ (Running Straight Leg Bounding) též „D Run“
Bounding … běžíme s prodlouženým krokem tzv.: „odpichy“, „skákavý běh“ nebo „jelení skok“ (Bounding)
Carioca (Low) … běžíme bokem křižmo tzv.: „zkřižmý krok“ (Low Carioca) též „Grapevine“
Carioca (High) … běžíme bokem křižmo a zvedáme vysoko koleno (High Carioca) též „Grapevine“
Pony… poskakujeme s maximálním rozsahem pohybu v kotníku tzv.: „dvojitý kotník“ (Pony)
High Knees Double Skip … poskakujeme a zvedáme kolena co nejvýše tzv.: „vysoká kolena“ nebo „odrazy“ (High Knees Double Skip) též „Rhythm A Skips“
Leg Extensions Double Skip … poskakujeme, zvedáme co nejvýše kolena a předkopáváme (Foreleg Extensions Double Skip) též „Rhythm B Skips“
Straight Leg Double Skip … poskakujeme a předkopáváme nohy (Straight Leg Double Skip) též „Rhythm D Skips“
Lateral High Knees Double Skip … poskakujeme stranou a zvedáme kolena co nejvýše tzv.: „vysoká kolena“ nebo „odrazy“ (Lateral High Knee Double Skips) též „Rhythm Side A Skips“

Agility Ladder Drills … rozvíjíme koordinaci, rychlost a odrazovou sílu nohou s využitím atletického/koordinačního žebříku/pásu (Agility Ladder Drills)
Linear Drills:
Two In Run … probíháme žebřík s 2 kroky do každého okénka (Forward/Backwards Run – Two Feet Per Box)
Two In Run 2 Up / 1 Back … probíháme žebřík s 2 kroky do každého okénka dle vzorce 2 dopředu a 1 zpět (Two In Run 2 Up / 1 Back)
Butt Kick… probíháme žebřík s 2 kroky do každého okénka a zakopáváme nohy (Two In Run Butt Kicks)
One In Run … probíháme žebřík s 1 krokem do každého okénka (Forward/Backwards Run – One Foot Per Box)
High Knees Run … probíháme žebřík s 1 krokem/2 kroky do každého okénka a zvedáme kolena co nejvýše tzv.: „vysoká kolena“ (One/Two In High Knees – Forward/Backwards Run)
Lader Taps … probíháme žebřík dle vzorce 1 dovnitř 1 ven (Lader Taps) též „Quick-step“
Snake Run … probíháme žebřík dle vzorce 1 křížem dovnitř 1 křížem ven (Snake Run)
Tailwhips … probíháme žebřík dle vzorce 1 dovnitř 1 ven střídavě zadem křížem a do strany (Tail Whips)
Front Tailwhips … probíháme žebřík dle vzorce 1 dovnitř 1 ven střídavě předem křížem a do strany (Front Tail Whips)
3 Step Shuffle … probíháme žebřík dle vzorce 2 dovnitř a 2 ven (3 Step Shuffle) též „Double Trouble“
Icky Shuffle … probíháme žebřík dle vzorce 2 dovnitř a 1 ven (Forward/Backward Icky/Ickey Shuffle) též „Two Feet In One Foot Out“ nebo „Tango Drill“
Three In One Out … probíháme žebřík dle vzorce 3 dovnitř a 1 ven (Three In, One Out)
Double Icky Shuffle … probíháme žebřík dle vzorce 2 dovnitř a 2 ven střídavě do stran (Double Icky Shuffle)
Double Skip … probíháme žebřík s 1 krokem do každého okénka a uvolňujeme se poskoky tzv.: „klus poskočný“ (Loosening Double Skips)
High Knees Skip … probíháme žebřík s 1 krokem do každého okénka, poskakujeme po každém kroku a zvedáme kolena co nejvýše tzv.: „vysoká kolena“ (High Knees Double Skip) též „A-Skip“
Crossover Icky Shuffle … probíháme žebřík dle vzorce 1 vnější noha křížem dovnitř a 2 ven (Crossover Icky Shuffle) též „Salsa“ nebo „Crossover Steps“
River Dance … probíháme žebřík dle vzorce křížem zadem 2 ven a 1 dovnitř (River Dance)
Cross Behind … probíháme žebřík dle vzorce 1 vnější noha křížem zadem dovnitř a 2 ven (Cross Behind)
Skater … probíháme žebřík dle vzorce odskok 1 ven 2 ven tzv.: „rychlobruslař“ (Ice Skater) nebo „Speed Skater“
Lateral High Knees Run … probíháme žebřík stranou a zvedáme kolena co nejvýše tzv.: „vysoká kolena“ (High Knees – Lateral Run)
Two In 2 Out Hop Out …probíháme žebřík stranou dle vzorce 2 dovnitř 2 ven a přeskok ven (Lateral Two In, Hop Out)
Bunny Hops … proskakujeme žebřík snožmo s 1 skokem do každého okénka (Forward/Backwards Bunny/Rabbit Hops) též „Forward/Backwards Hop – Two Feet“
5 Hops & Run … pětkrát proskakujeme snožmo a potom probíháme žebřík (5 Hops & Run)
… proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 2 okánka dopředu a 1 vzad (Forward Two & Back One Hops)
Ankle Bounce … proskakujeme žebřík snožmo s 1 skokem do každého okénka pomocí kotníků a chodidel bez použití kolen (Ankle Bounces)
Jumping Knee Tucks … proskakujeme žebřík snožmo s 1 skokem do každého okénka a přitahujeme si kolena k hrudi (Jumping Knee Tucks) též „Chimney Jumps“
2 In 2 Out Hops … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 2 dovnitř 2 ven (Two Feet In, Two Feet Out Hops) též „2 Feet Hopscotch“ nebo „In and Out Hops“
Two In Douple Hop, Two Out … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce dvakrát 2 dovnitř a jednou 2 ven (Two In Douple Hop, Two Out)
Slalom Hops … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 2 dovnitř 2 ven s uskakováním do stran (Slalom/Icky Hops) též „Diagonal Hop – Two Feet“
Ski Hops … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 1 dovnitř 1 ven s uskakováním do stran (Skier/Ski Hops) též „Straddle Hops“
Side-to-Side Hops … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 2 ven 2 ven s uskakováním do stran (Side-to-Side Hops)
Stack Out … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 2 dovnitř 2 ven a křížíme nohy (Stack Out)
Lateral Rotation Shuffle … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 2 dovnitř 2 ven s otočkou trupu (Lateral Rotation Shuffle)
Turn Out … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 2 dovnitř 2 ven s otočkou trupu o 90 stupňů (Turn Out)
180 Degree Rotation … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 1 dovnitř 1 ven s otočkou o 180 stupňů (180 Degree Rotation)
Hopscotch … proskakujeme žebřík dle vzorce 2 dovnitř 1 dovnitř (Hopscotch)
Hopscotch 1 in … proskakujeme žebřík dle vzorce 2 ven 1 dovnitř (Hopscotch Two Out One In)
Hopscotch 1 out … proskakujeme žebřík dle vzorce 2 dovnitř 1 ven (Hopscotch Two In One Out) též „Heisman Shuffle“
Single-leg Hops … proskakujeme žebřík po jedné noze (Forward/Backwards Hop – One Foot)
Single-leg Slalom … proskakujeme žebřík po jedné noze s uskakováním do stran (Single Leg Slalom) též „Diagonal Hop – One Foot“
Single-leg 2 Up / 1 Back … proskakujeme žebřík po jedné noze dle vzorce 2 dopředu a 1 zpět (Single Leg 2 Up / 1 Back)
Lateral Drills:
Lateral Crossovers … probíháme žebřík stranou s 1 krokem do každého okénka (Lateral Crossovers – Front Foot or Rear Foot)
Carioca … probíháme žebřík stranou s 1 krokem do každého okénka tzv.: „zkřižmý krok“ (Carioca Run) též „Grapevine“
Centipede … probíháme žebřík stranou dle vzorce 2 dovnitř, 2 dovnitř, 2 ven dozadu (Centipede Run)
Lateral 2 In Shuffle … probíháme žebřík stranou s 2 kroky do každého okénka (Lateral Two Feet In Each Square Shuffle) též „Lateral Run – Two feet“
Lateral 2 In 1 Outs … probíháme žebřík stranou dle vzorce 2 dovnitř 1 ven dopředu a dozadu (Lateral Two Feet In, One Foot Out) též „Lateral Icky Shuffle“
Lateral 2 In 2 Outs … probíháme žebřík stranou dle vzorce 2 dovnitř 2 ven (Lateral Two Feet In Two Feet Out Shuffle)
Lateral 2 Down 2 In 2 Up … probíháme žebřík stranou dle vzorce 2 dovnitř 2 ven dopředu a dozadu (Lateral Two Feet Down Two Feet In Two Feet Up) též „Back & Forth“
Lateral Two In Hop Out … probíháme žebřík stranou dle vzorce 2 kroky dovnitř 1 skok ven (Lateral Two In, Hop Out)
Lateral Tailwhips … probíháme žebřík stranou dle vzorce 1 dovnitř 1 ven dopředu a dozadu (Lateral Tail Whips)
Lateral Skip … probíháme žebřík stranou s 2 kroky do každého okénka a poskakujeme po každém kroku (Lateral Skip)
Crossover Skip … probíháme žebřík stranou s 1 krokem do každého okénka, křížíme nohy a poskakujeme po každém kroku (Crossover Skip)
Lateral Skater … probíháme žebřík stranou dle vzorce odskok 2 dopředu a 1 zpět tzv.: „rychlobruslař“ (Lateral Ice Skater) nebo „Speed Skater“
Jump Cut Two-Step … probíháme žebřík stranou dle vzorce 2 dovnitř 2 ven a odskok ven (Jump Cut Two-Step)
Lateral Bunny Hops … proskakujeme žebřík snožmo stranou (Lateral Hop – Two Feet)
Lateral Scissors … proskakujeme žebřík stranou s jednou nohou uvnitř a druhou vně okénka s výměnou tzv.: nůžky“ (Lateral Scissor Kicks) též „Ali Shuffle“
Lateral Twisters … proskakujeme žebřík stranou s jednou nohou uvnitř a druhou vně okénka s výměnou a otočkou o 90 stupňů (Lateral Twister Hops) též „Lateral Hip Switch“
Lateral Jumping Lunges … proskakujeme žebřík stranou s jednou nohou uvnitř a druhou vně okénka s výměnou z výpadu do výpadu (Lateral Jumping Lunges)
Lateral Duck Lunges … proskakujeme žebřík stranou v dřepu s jednou nohou uvnitř a druhou vně okénka s výměnou z výpadu do výpadu (Lateral Duck Lunges)
Lateral 2 In 2 Out Hops … proskakujeme žebřík snožmo stranou dle vzorce 2 dovnitř 2 ven dopředu a dozadu (Lateral Two Feet In, Two Feet Out Hops) též „2 Feet Lateral Hopscotch“
Lateral Hopscotch 1 in … proskakujeme žebřík snožmo stranou dle vzorce 1 dovnitř 2 ven dopředu a dozadu (Lateral Hopscotch Two Out One In)
Fighting Shuffle … proskakujeme žebřík snožmo stranou dle vzorce 1 dovnitř 2 ven (Fighting Shuffle)
Twisters … proskakujeme žebřík snožmo stranou s otočkou o 180 stupňů (Twister Hops) též „Hip Switch“
Lateral Single-leg Hops … proskakujeme žebřík po jedné noze stranou (Lateral Hop – One Foot)
Lateral Single-leg 2 Up / 1 Back … proskakujeme žebřík po jedné noze stranou dle vzorce 2 dopředu a 1 zpět (Lateral Single Leg 2 Up / 1 Back)
Linear Lateral Drills:
Snake Hops … proskakujeme žebřík snožmo dle vzorce 1 dovnitř 2 dovnitř s otočkou o 90 stupňů (Snake Hops) též „Crazy Climber“

Leg and Butt Strength … posilujeme svaly nohou a hýždí (Legs and Buttocks Strengthening)
Calf Raise … stoupáme si na špičky chodidel tzv.: „výpony“ (Calf Raises)
Line Jumps … skáčeme přes čáru (Line Jumps) též „Line Hops“
Jump Rope … skáčeme přes švihadlo (Jump Rope) též „Rope Skipping“
Box Jump … skáčeme na bednu tzv.: „výskok“ (Box Jumps)
Depth Jump … seskočíte z bedny (Box Depth Jumps)
Reactive Jump … seskočíte z bedny a následně vyskočíme co nejvýše (Reactive Box Jumps)
Step-up … stoupáme na oporu tzv.: „výstup“ ze strany na stranu/dopředu/stranou (Side to Side/Forward/Lateral Step Ups onto Bench/Box)
Step Up and Over … stoupáme střídavě jednou nohou na lavičku a druhou vedle (Side Steps Up and Over Bench)
Bench Jump Squat … provádíme dřepy s výskokem na lavičku (Bench Jump Squats)
In-Out Bench Jump Squat … provádíme dřepy s roztaženýma nohama s výskokem na lavičku (In-Out Bench Jump Squats)
Jump Up and Over Bench … skáčeme střídavě jednou nohou na lavičku a druhou vedle (Lateral Jumps Up and Over Bench)
Side to Side Bench Jump … skáčeme ze strany na stranu s oporou o lavičku (Side to Side Bench Jumps)
Jump over Bench … skáčeme přes lavičku ze strany na stranu/dopředu/stranou (Side to Side/Forward/Lateral Jumps over Bench)
Jump up Bench … skáčeme na lavičku ze strany na stranu/dopředu/stranou (Side to Side/Forward/Lateral Jumps up Bench)
Vertical Jumps … skáčeme kolmo do výšky (Vertical Jumps)
Half Burpees … kombinujeme dřep a vzpor v dynamickém provedení tzv.: „poloviční Angličáky“ (Half Burpees)
Burpee … kombinujeme dřep, vzpor, dřep a výpon v dynamickém provedení tzv.: „Angličáky“ (Burpees)
Burpee Jump … kombinujeme dřep, vzpor, dřep a výskok v dynamickém provedení tzv.: „Angličáky s výskokem“ (Burpees with Jumps)
Squat … provádíme dřepy na plných chodidlech tzv.: „klasický dřep“ (Full Squats)
Sumo Squat … provádíme dřepy s chodidly daleko od sebe tzv.: „dřep na široko“ (Sumo Squats) též „Baseball Catcher’s Squat“
Plie Squat … provádíme dřepy s špičkami vytočenými do boků (Wide Plie Squats)
Half Squat … provádíme podřepy na plných chodidlech (Half Squats)
Jump Squat … provádíme podřepy s výskokem (Jumping Squats)
Split Squat … provádíme split podřepy (Split Squats)
Split Jump … provádíme split podřepy s výskokem tzv.: „dynamické výpady“ (Jumping Split Squats)
Bulgarian Squat … provádíme podřepy se zadní nohou opřenou o lavičku tzv.: „bulharský dřep“ (Bulgarian Split Squats) nebo „Rear Foot Elevated Split Squat“
Cossack Squat … provádíme dřepy s nohou propnutou do strany (Cossack Squats)
Duck Unders … provádíme podřepy s přemístěním ze strany na stranu (Side Step Duck Under)
Pulse Lunge … zaujmeme pozici výpad vpřed/do strany/šikmo a kmitáme nahoru a dolů (Pulse Forward/Lateral/Diagonal Lunge)
Jump Lunge … provádíme výpady s výskoky tzv.: „výpady s výměnou ve výskoku“ (Jumping Lunges)
Wall Sit … sedíme v podřepu opřeni o zeď tzv.: „sed o zeď“ (Lateral Wall Sits) též „Wall Squat“ nebo „Phantom Chair“
Bridges … ležíme na zádech a zvedáme pánev tzv.: „stavění mostů“ (Shoulder Bridges) nebo „Bridging“
Single-leg Bridges … ležíme na zádech a zvedáme pánev na jedné noze tzv.: „stavění mostů na jedné noze“ (Single Leg Shoulder Bridges) nebo „Bridging“

Arm and Chest Strength … posilujeme svaly paží a hrudníku (Arm and Chest Strengthening)
Grippers … svíráme míč pevně prsty jedné a druhé ruky jako chapadly (Grippers)
Ball Squeeze … přehazujeme míč z ruky do ruky pohybem prstů proti palci tzv.: „cvaknutí“ nebo „špetka“ (Squeezes and Catch)
Biceps Curls … provádíme bicepsové zdvihy (Ball Biceps Curls)
Push-up … provádíme klasické kliky tzv.: „pánský klik“ (Push Ups) též „Press-ups“
Knee Push-up … provádíme kliky s oporou kolen tzv.: „dámský klik“ (Kneeling Push Ups)
Atlas Push-up … provádíme kliky s vyvýšenou oporou rukou i nohou (Atlas Push Ups)
Explosive Push-up … provádíme explozivní kliky (Explosive Push Ups) též „Plio Press-ups“
Diamond Push-up … provádíme kliky na úzko tzv. „diamantové kliky“ (Diamond Push Ups)
One-hand Push-up … provádíme kliky na jedné ruce (One-handed Push Ups)
Decline Push-up … provádíme kliky s vyvýšenou oporou nohou (Decline Push Ups)
Incline Push-up … provádíme kliky s vyvýšenou oporou rukou (Incline Push Ups)
Leg Raised Push-up … provádíme kliky se zvednutou nohou (Leg Raised Push Ups)
Wall Push-up … provádíme kliky s využitím zdi (Wall Push Up)
Pike Push-up … provádíme kliky ve střeše tzv.: „ramenní kliky“ (Pike Push Ups) též „V-Push-up“ nebo „Pike Shoulder Press“
Hindu Push-up … provádíme indické kliky (Hindu Push Ups)
Push-up Burpee … kombinujeme dřep, klik, dřep a výskok v dynamickém provedení tzv.: „Angličáky s výskokem“ (Push-up Burpees with Jump)
Pull-up … provádíme shyby nadhmatem (Pull ups)
Chin-up … provádíme shyby podhmatem (Chin ups)
Dip … provádíme vzpory o lavici tzv.: „tricepsový klik“ (Triceps Dips)

Back Strength … posilujeme zádové svaly (Back Strengthening)
Cobra … ležíme na břiše a zvedáme trup tzv.: „vzedmutá kobra“ (Cobra on Floor) též „Back Extension“
Superman … ležíme na břiše a zvedneme nohy i ruce (Flying Superman Lifts) též „Super Hero“
Bird Dog … klečíme, zanožíme (Back Leg Lift) a natáhneme opačnou ruku nahoru (Bird Dog) též „Kneeling Superman“
Russian Twist … rotujeme trupem ze strany na stranu tzv.: „přetáčení s míčem“ (Russian Twist) též „Twisting Reach“
Bent Knee Hip Crossover … přetáčíme pokrčené nohy do stran (Bent Knee Hip Crossover) též „Bent leg obliques“
Straight Legs Hip Crossover … přetáčíme natažené nohy do stran (Straight Legs Hip Crossover) též „Straight leg obliques“
Superman Push-up … provádíme kliky se zvednutou rukou a nohou tzv.: „superman klik“ (Superman Push Ups)
Roll Over … převracíme nohy nad hlavu vzad tzv.: „kolébky vzad“ (Roll Over)

Abdominal Strength … posilujeme břišní svaly (Abdominal Strengthening)
V-up … ležíme na zádech a zvedáme zároveň natažené nohy i trup tzv.: „sklapovačky“ (Straight Leg V-ups) též „Jackknifes“
Bent Knee V-up … ležíme na zádech a zvedáme zároveň pokrčené nohy i trup tzv.: „sklapovačky“ (Bent Knee V-ups)
Single-leg V-up … ležíme na zádech a zvedáme zároveň nohu i trup (Single Leg V-ups)
Sit-up … ležíme na zádech s pokrčenými koleny a zvedáme trup z lehu do sedu tzv.: „sedy-lehy“ (Bent Knee Sit-ups)
Straight Leg Sit-up … ležíme na zádech s nataženýma nohama a zvedáme trup z lehu do sedu tzv.:“sed-leh“ (Straight Leg Sit-ups)
Leg Lift … ležíme na zádech a pozvedáme nohy (Leg Lifts)
Leg Raise … ležíme na zádech a zvedáme nohy (Leg Raises)
Heel Touch … ležíme na zádech a střídavě se dotýkáme pat (Alternating Heel Touches)
Crunch … ležíme na zádech s pokrčenými koleny, chodidly na zemi a rolujeme trup z lehu do polosedu tzv.: „klasické zkracovačky“ (Crunches)
Bent Knee Crunch … ležíme na zádech se zvednutýma pokrčenýma nohama a rolujeme trup z lehu do polosedu tzv.: „zkracovačky“ (Bent Knee Crunches)
Vertical Leg Crunch … ležíme na zádech se zvednutýma nataženýma nohama a rolujeme trup z lehu do polosedu tzv.: „zkracovačky“ (Vertical Leg Crunches)
Toe Touch Crunch … ležíme na zádech se zvednutýma nataženýma nohama a dotýkáme se špiček (Toe Touches Crunches)
Reverse Crunch … ležíme na zádech se zvednutýma nohama a pozvedneme boky tzv.: „obrácené zkracovačky“ (Reverse Crunches Hip Lift)
Flat Reverse Crunch … ležíme na zádech a rolujeme nohy nahoru a dolů a nezvedáme boky z podlahy (Flat Back Reverse Crunches)
Oblique Reverse Crunch … ležíme na zádech a rolujeme nohy nahoru a dolů šikmo a nezvedáme boky z podlahy (Oblique Reverse Crunch)
Figure Eight Crunch … ležíme ne zádech a kroužíme nohama „osmičky“ (Figure 8’s Crunches)
Air Bike … ležíme na zádech a šlapeme tzv.: vzdušné kolo“ (Air Bike) též „Bicycle Crunch“
Raised Leg Circles … ležíme na zádech a kroužíme nataženýma nohama (Raised Leg Circles)
Horizontal Scissors … ležíme na zádech a stříháme nataženýma nohama tzv.: „nůžky“ (Horizontal Scissors Crunch)
Vertical Scissors … ležíme na zádech a stříháme nataženýma nohama tzv.: „nůžky“ (Vertical Scissors Crunch)

Core Strength … posilujeme hluboké svalové vrstvy tzv.: „střed těla“ (Core Strengthening)
Push-up Hold … zaujmeme pozici vzporu ležmo na pokrčených rukách (Push Up Hold)
Walkout … zaujmeme polohu vzporu ležmo a kráčíme po rukách dopředu a zpět (Walk Out from Push-up Position)
Arm Plank … zaujmeme pozici vzporu ležmo na natažených rukách tzv.: „zvednuté prkno“ (Straight-arms Plank)
Forearms Plank … zaujmeme pozici vzporu ležmo na pokrčeném předloktí tzv.: „prkno“ nebo „most na loktech“ (Forearms Plank) též „Front Bridge “
Side Plank … zaujmeme pozici vzporu ležmo na boku na natažených rukách tzv.: „výdrže na jedné ruce“ (Straight-arm Side Plank)
Forearm Side Plank … zaujmeme pozici vzporu ležmo na boku na pokrčeném předloktí (Forearm Side Plank) též „Side Bridge“ nebo „Straight Arm Hold“
Up/Down Plank … střídáme pozici vzporu ležmo na natažených rukách a na pokrčeném předloktí (Up/Down Arms from Plank)
Climbers … zaujmeme pozici vzporu ležmo na natažených rukách a přitahujeme střídavě kolena (Mountain Climbers)
Reverse Plank … zaujmeme pozici vzporu ležmo na zádech tzv.: „obrácené prkno“ (Reverse Plank)
Bear Hold … zaujmeme pozici vzporu ležmo na natažených rukách s pokrčenými koleny tzv.: „medvěd“ (Bear Hold) též „Table Top Holdl“
Bear Crawl … zaujmeme pozici vzporu ležmo na natažených rukách s pokrčenými koleny a pohybujeme tzv.: „medvědí chůze“ (Bear Crawl) též „Table Top Walk“
Crab Hold … zaujmeme pozici vzporu ležmo na zádech s pokrčenými koleny tzv.: „krab“ (Crab Hold) též „Reverse Table Top Hold“
Crab Crawl … zaujmeme pozici vzporu ležmo na zádech s pokrčenými koleny a pohybujeme se tzv.: „krabí chůze“ (Crab Crawl) též „Reverse Table Top Walk“
Ball Pike … zaujmeme pozici vzporu ležmo na natažených rukách a rolujeme na míči tzv.: střecha““ (Ball Pike)
Bridge Hold … ležíme na zádech a zaujmeme pozici „most“ (Shoulder Bridge Hold)
Single-leg Bridge … ležíme na zádech a zaujmeme pozici „most na jedné noze“ (Single Leg Bridge Hold)
Elevated Bird Dog … stojíme „na všech čtyřech“, zanožíme a zvedneme ruku (Elevated Bird Dog)
Leg Lift Hold … ležíme na zádech a máme pozvednuté nohy (Leg Lift Hold)
Hollow Hold … ležíme na zádech a máme pozvednuté nohy i trup (Hollow Body Hold)
Dead Bug … ležíme na zádech, máme zvednuté ruce i nohy a střídavě snižujeme obě ruce a jednu nohu (Dead Bug)
V-sit … sedíme a máme zvednuté natažené nohy i trup tzv.: „výdrž v přednožení“ nebo „statické sklapovačky“ (Straight Leg V seat) též „V-hold“
Bent Knee V-sit … sedíme se zvednutými pokrčenýma nohama i trupem tzv.: „výdrž v přednožení s přikrčením v kolenou“ nebo „statické sklapovačky“ (Bent Knee V seat) též „V-hold“
Get Up … zvedneme se ze země se zátěží tzv.: „turecký vztyk“ (Turkish Get Up)
Hold … držíme míč před tělem (Basketball Hold)
Front Hold … držíme míč v předpažení (Basketball Front Hold)
Side Hold … držíme míč v upažení (Basketball Side Hold)
Overhead Hold … držíme míč ve vzpažení (Basketball Overhead Hold)
Behind Head Hold … držíme míč za hlavou (Basketball Behind Head Hold)
Overhead Reach … dosahujeme míčem nad hlavou zepředu dozadu (Basketball Overhead Reach) též „Pullover“
Overhead Lateral Reach … dosahujeme míčem nad hlavou ze strany na stranu (Basketball Overhead Lateral Reach)
Twisting Reach … dosahujeme míčem u pasu ze strany na stranu tzv.: „přetáčení s míčem“ (Basketball Twisting Reach) též „Russian Twist“
Overhead Press … zdviháme míč od ramen do vzpažení tzv.: „tlaky na ramena“ (Basketball Overhead Press) též „Shoulder Press“
Front Press … zdviháme míč od prsou do předpažení (Basketball Front Press) též „Chest Press“
Toe Touch … dotýkáme se míčem špiček nohy (Basketball Toe Touches)
Touch Down … dotýkáme se míčem podlahy (Basketball Touch Down)
Overhead Toss … házíme míč obouruč nad sebe (Basketball Overhead Toss)
Rotational Throw … házíme míč obouruč s rotací před sebe (Basketball Rotational Throw) též „Hip Throw“
Lateral Throw … házíme míč obouruč s rotací do strany (Basketball Lateral Throw)
Granny Throw … házíme míč obouruč spodem nad sebe (Basketball Granny Throw)
Vertical Resistance … překonáváme odpor míče ve svislém směru (Basketball Vertical Resistance)
Lateral Resistance … překonáváme odpor míče v postranním směru (Basketball Lateral Resistance)
Overhead Front Resistance … překonáváme odpor míče nad hlavou v předním směru (Basketball Overhead Front Resistance)
Overhead Lateral Resistance … překonáváme odpor míče nad hlavou v postranním směru (Basketball Overhead Lateral Resistance)
Overhead Rear Resistance … překonáváme odpor míče nad hlavou v zadním směru (Basketball Overhead Rear Resistance)
Varying Resistance … překonáváme odpor míče nad hlavou v zadním směru (Basketball Varying Resistance)
Front Slam … opakovaně ze vzpažení maximální silou udeříme míčem o zem před sebe (Basketball Overhead Front Floor Slams)
Side Slam … opakovaně ze vzpažení maximální silou udeříme míčem o zem stranou (Basketball Overhead Side Floor Slams)
Diagonal Slam … opakovaně ze vzpažení maximální silou udeříme míčem o zem šikmo (Basketball Overhead Diagonal Floor Slams)
Front Chops … šviháme míčem ze vzpažení před sebou dolů tzv.: „sekání dřeva“ (Basketball Overhead Wood Choper)
Side Chops … šviháme míčem ze vzpažení do strany (Basketball Side Wood Choper)
Diagonal Chops … šviháme míčem ze vzpažení šikmo dolů tzv.: „dřevorubec“ (Basketball Diagonal Wood Choper) též „Reverse Woodchop“

Balance … udržujeme rovnováhu (Balance)
Heel to Toe Walk … kráčíme tak, že se patou dotýkáme špičky (Heel to Toe Walking)
Single-leg Stand … stojíme na jedné noze (Single Leg Stance)
Single-leg Bend Knee … stojíme na jedné noze a pokrčíme koleno (Single Leg Bend Knee Stance)
Single-leg Figure 4 … stojíme na jedné noze a pokrčenou nohou položíme přes druhou (Single Leg Figure 4 Stance)
Captain Morgans … stojíme na jedné noze a zvedneme koleno (Captain Morgan Stance)
Single-leg Reach … dosahujeme nohou do všech směrů (Forward/Diagonally Forward/Lateral/Diagonally Backward/Backward Reach)
Stand on Ball … stojíme na míči (Stand on Ball)
Arm Reach … dosahujeme rukou do všech směrů (Arm Reach) též „Overhead/Overhead Lateral/Twisting/Toe to Overhead Reach“
Single-leg Deadlift … stojíme na jedné noze, druhou zanožíme a pozvedáváme míč (Single Leg Romanian Dead Lifts)
Single-leg Deadlift to High Knee … stojíme na jedné noze, druhou zanožíme, pozvedáváme míč, narovnáme se a zvedneme koleno (Single Leg Romanian Dead Lifts into High Knee)
Single-leg Touch … stojíme na jedné noze, zanožíme a dotkneme se špičky (Single Leg Toe Touch)
Standing Superman … stojíme na jedné noze, druhou zanožíme a natáhneme obě paže nahoru (Single-leg Superman) též „Arabes“
Standing Superman to High Knee … stojíme na jedné noze, druhou zanožíme, natáhneme obě paže nahoru, narovnáme se a zvedneme koleno (Single-leg Superman into High Knee)
Skater Squats … provádíme dřepy na jedné noze se zanožením (Ice Skater Squat)
Pistol Squats … provádíme dřepy na jedné noze s přednožením tzv.: „pistolnický dřep“ (Pistol Squat)
Single-leg Excursion … provádíme dřepy na jedné noze a dosahujeme nohou do všech směrů (Single-leg Star Excursion)
Lunge Position … zaujmeme pozici výpad (Forward/Diagonally Forward/Lateral/Diagonally Backward/Backward Lunge Position) též „Hold Lunge“
Deep Lunge Position … zaujmeme pozici hluboký výpad vpřed (Deep Lunge Position) též „Spiderman Hold“
Headstands … stojíme na hlavě (Headstands)
Handstands … stojíme na rukách (Handstands)
Reverse Pivot … provedeme obrátku vzad kolem stojné nohy (Reverse Pivot Turn 90/180/360 Degree) též „Back Pivot“ nebo „Inside Pivot“
Forward Pivot … provedeme obrátku vpřed kolem stojné nohy (Forward Pivot Turn 90/180/360 Degree) též „Front Pivot“ nebo „Outside Pivot“
Jump Turn … vyskočíme s otočkou (Jump Turns 90/180/360 Degree)
Single-leg Hops … poskakujeme na jedné noze (Single Leg Forward/Diagonally Forward/Lateral/Diagonally Backward/Backward Hops)
Hopscotch … poskakujeme střídavě na jedné a obou nohách (Hopscotch Drill)
Dot Drill … poskakujeme ze značky na značku (Dot Drills)

Air Alert … tréninkový program sestavený z šesti plyometrických cviků pro potřeby basketbalistů (Air Alert)
7 Minute Workout … intervalový trénink 12 cviků s vlastní vahou po 30s s vysokou intenzitou a odpočinkem 10s tzv.: „7 minutové cvičení“ (7 Minute Workout)
Tabata … intervalový trénink, který se skládá z 4 kol, kdy cvik vykonáváme 8 krát po 20s maximální intenzitou a odpočinkem 10s., tj.: celkově 4 kola po 4 minutách (Tabata)
HIIT … vysoce intenzivní intervalový trénink, které se skládá z rozehřátí, šest až deset opakování cviku s vysokou intenzitou přerušených cviky s střední intenzitou v trvání dle poměru 2:1 a vychladnutí s dobou trvání od 9 do 20 min (High Intensity Interval Training) též „HIIE“

Cool Down … zklidníme organizmus po tréninku tzv.: „vychladnutí“ (Cool-down) též „Warm Down“
Lying … ležíme (Lying Position)
Cobra … ležíme na břiše a vzepřeme se do natažených rukou tzv.: „vzedmutá kobra“(Cobra on Floor Stretch)
Scorpion … (Scorpion Stretch)
Pigeon … (Half-Pigeon Stretch)
Figure 4 … ležíme a přitahujeme si patu k pasu (Lying Figure 4 Glute Stretch) též „Lying Leg Cradles“
Knee Hug … ležíme a přitahujeme si koleno k hrudi (Lying Knee Hug) též „Knee Up Stretches“
Knee-to-Knee Stretch … (Knee-to-Knee Stretch)
Hip Internal Rotation Stretch … (Hip Internal Rotation Stretch)
Pretzel … (Pretzel Stretch)
Lying Butterfly … ležíme s chodidly u sebe a tlačíme kolena na zem tzv.: „motýlek“ (Lying Butterfly Adductors Stretch)
Belly-lying Quad Stretch … ležíme na břiše, rukou chytneme nárt a nohu pokrčenou v koleni protáhneme dozadu (Belly Lying Quad Stretch)
Side-lying Quad Stretch … ležíme na boku, rukou chytneme nárt a nohu pokrčenou v koleni protáhneme dozadu (Side Lying Quad Stretch)
Back-lying Quad Stretch … ležíme na zádech s nohu pokrčenou v koleni (Back Lying Quad Stretch)
Open Book Stretch … ležíme na boku, rukou dosáhneme dozadu (Open Book Reach Stretch)
Plank Calf Stretch … zaujmeme pozici vzporu ležmo a protahujeme si svaly lýtkové (Plank Calf Stretch)
Massage … masírujeme se pomocí míče (Basketball Massage)
Sitting … sedíme (Sitting Position)
Seated Neck Stretch … sedíme a hlavu ukloníme dopředu, šikmo a stranou (Seated Forward/Diagonal/Lateral Neck Stretches)
Seated Stradle … sedíme s roztaženýma nohama a předkloníme se (Seated Leg Straddle Stretch)
Seated Forward Bend … sedíme s nohama u sebe a překloníme se (Seated Forward Bend Stretch)
Seated Toe Touch … sedíme s nohama u sebe a držíme se špiček (Seated Toe Touch Stretches) též „Hamstring Stretch“
Seated Figure 4 … sedíme s pokrčenou nohou položenou přes druhou a překloníme se (Seated Figure 4 Glute Stretch) též „Leg Cradles“
Elephant … sedíme s pokrčenou nohou překříženou přes druhou, opačnou rukou tlačíme za koleno a otáčíme se (Elephant Stretch)
Pretzel … (Pretzel Stretch)
Hurdler … sedíme v překážkovém sedu a předkloníme se (Hurdle Seat Stretch)
Reverse Hurdler … sedíme v obráceném překážkovém sedu a předkloníme se (Reverse Hurdle Seat Stretch)
Butterfly … sedíme s chodidly u sebe tzv.: „motýlek“ (Butterfly Adductors Stretch)
Frog Sit … sedíme v širokém dřepu rozkročném (Frog Sit Adductors Stretch)
Calf and Hamstring … (Calf and Hamstring Stretches)
Kneeling … klečíme (Kneeling Position)
Toe Stretch … (Toe Stretches)
Shin Stretch … (Shin Stretches)
Frog Stretch … klečíme s koleny od sebe a tlačíme se vzad (Frog Stretches) též „Adductor Stretch“
Half Kneeling Quad Stretch … klečíme na jedné noze a protahujeme si přední strany stehna (Half Kneeling Quad Stretch)
Kneeling Quad Stretch … klečíme a zakláníme se (Kneeling Quad Stretch)
Hip Flexor Stretch … klečíme na jedné noze a protahujeme ohybače kyčle (Hip Flexor Stretches)
Adductors Stretch … klečíme na jedné noze a protahujeme svaly vnitřní strany stehna (Adductors Stretches)
Half Kneeling Toe Touch … klečíme na jedné noze a držíme se rukou špičky natažené nohy (Half Kneeling Toe Touch Stretches) též „Hamstring Stretch“
Child Pose … klečíme a hlavu sklopíme dolů (Child Pose Stretch)
Standing … stojíme (Standing Position)
Quad Stretch … stojíme na jedné noze, rukou chytneme nárt a nohu pokrčenou v koleni protahujeme dozadu (Standing Quads Stretches) též „Foot Grab“
Standing Straddle … stojíme s roztaženýma nohama a předkloníme se (Standing Leg Straddle Stretch)
Lateral Standing Straddle … stojíme s roztaženýma nohama a předkloníme se k jedné noze (Lateral Standing Leg Straddle Stretch)
Forward Bend … stojíme s nohama u sebe a překloníme se (Forward Bend Stretch)
Toe Touch … stojíme s nohama u sebe a držíme se špiček (Toe Touch Stretches) též „Hamstring Stretch“
Toe Touch Cross Feet … stojíme s překříženými nohama a držíme se špiček (Toe Touch Cross Feet Stretches) též „Hamstring Stretch“
Standing Figure 4 … stojíme s pokrčenou nohou položenou přes druhou a předkloníme se (Standing Figure 4 Glute Stretch) též „Leg Cradles“
Elevated Hamstring Stretch … předkloníme se a máme nohu na zvýšené podložce (Elevated Hamstring Stretches)
Calf Stretch … protahujeme si svaly lýtkové (Calf Stretches)

PS2:
Doba je taková, že se jeden druhého bojíme a neskonale toužíme si přivlastnit principy a systémy, které jsou dávno tělu dané. Míč je sportovní náčiní velmi staré a pokud si kdokoli přivlastňuje vývoj práce s basketbalovým míčem, měl by se stydět.

Pokud jste trenér, vynikající hráč nebo majitel klubu a zdráháte se sdílet své znalosti z obavy o ztrátu exkluzivity, věřte, že vaše znalosti mají dvě složky (dimenze), explicitní a tacitní.

Explicitní dimenze je ta část znalosti, kterou můžeme vyjádřit pomocí písma, obrázku či digitálního záznamu. Explicitní znalosti tedy tvoří obsah webu www.BasketballDrills.cz a lze je bez problémů přenášet, předávat si mezi sebou nebo je třeba ukrást.

Tacitní dimenze znalosti je soubor dovedností, zkušeností, intuice, pravidel, principů, mentálních modelů a osobních představ konkrétního člověka nebo skupiny lidí. Je vždy propojena s činnostmi, postupy, rutinami, idejemi, nápady, hodnotami a emocemi jedince či týmu. Vyjádřit tacitní znalost podobným způsobem jako znalost explicitní (tedy ji externalizovat) de facto nelze. Je natolik svázána s osobností svého nositele a činností, kterou provádí, že ji při pokusu o externalizaci obvykle zničíme. Tacitní znalosti mají vysoce osobní charakter a jejich nositel navíc nemusí o jejich existenci vědět.

Exkluzivní postavení trenérů, zkušených hráčů nebo majitelů klubů nemůže sdílení explicitních znalostí na našem webu www.BasketballDrills.cz nijak ohrozit. Tím, co vytváří hodnoty a rozhoduje o výkonech, jsou jejich znalosti tacitní.

Pokud jste „jen“ hráč, rodič nebo učitel tělocviku a necítíte se být pro sdílení svých znalostí dostatečně odborně fundován, neobávejte se vyjádřit svůj názor. Tělo je inteligence sama o sobě a leckdy jí rozum opravdu překáží. Nejlepším optimalizačním nástrojem bývá „zdravý selský rozum“. Nevěřte proto trenérům, metodikům a ostatním basketbalovým expertům, neboť expert rozumí jen svému oboru. Jednotlivé obory žijí v jiných světech. Používají jiné metody, jiné předpoklady, jinou logiku procesů i jejich zkoumání. Platí, že „na deset kusů rozsekaná kráva nikdy nedá krávu celou, živou“.

Basketbal, stejně jako tanec (Dance), má svůj rytmus (Rhythm) a dokonce, při hře stejně jako při tanci, tvoří v okamžiku akce hráč a míč pár (Pair). My basketbalisté však máme dohromady jen jednoho společného partnera – basketbalový míč, a ten nám do náruče přiběhne leckdy neočekávaně 🙂