O cvičení

Přihráváme s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že přihráváme křížek tzv.: „křižná přihrávka“ (Diagonal Pass)