O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme v pozici výpad vpřed (Forwad Lunge Position) též „Hold Lunge“ a předáváme si basketbalový míč (Basketball) nebo medicinbal (Medicineball) z ruky do ruky (One Hand) ze strany na stranu (Side-to-Side)