O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že zaujmeme pozici výpad vpřed (Forward Lunge Position) též „Hold Lunge“, driblujeme jedním míčem (One Ball Dribbling) a jednuruku držíme nad hlavou (Single Arm Overhead Hold)