O cvičení

Zlepšujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze a pokrčenou nohou položíme přes druhou (Single Leg Figure 4 Stance) a přihráváme obouruč nad hlavou (Two-handed Overhead Pass) též „Soccer Pass“