O cvičení

Zlepšujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze a pokrčenou nohou položíme přes druhou (Single Leg Figure 4 Stance) a balancujeme míčem na hlavě (Head Stall)