O cvičení

Nacvičujeme střelbu ze střední vzdálenosti (Outside Shooting Drill) samostatně (Individual Work-out) tak, že driblujeme při pohybu do strany (Defensive Slide Dribble) též „Step Slide“ tzv.: „klouzavý krok“ nebo „cval stranou“ a střílíme samostatně (Individual Shooting Work-out)