O cvičení

Rozvíjíme obratnost s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Coordination Drills) tak, že následujeme trenéra (Follow the Leader) při cvičeních (Drills) zaměřených na ovládání míče (Ball-handling)