O cvičení

Posilujeme zádové svaly (Strengthening the Back) tak, že rotujeme trupem ze strany na stranu tzv.: „přetáčení s míčem“ a zvedáme nohu (Russian Twist Leg Lift with Ball) též „Twisting Reach“

Rotace s basketbalovým míčem (Basketball) nebo medicinbalem (Medicineball) v sedě (Seated Russian Twists) je cvičení zaměřené na posílení (Strengthen) šikmých břišních svalů a rotátorů trupu (Trunk)