O cvičení

Stojíme na jedné noze, zanožíme, pozvedáváme míč (Single Leg Romanian Deadlifts) a udržujeme rovnováhu (Balance Training)