O cvičení

Soutěžíme a hrajeme hry (Competitive Basketball Drills and Games) tak, že soutěžíme v družstvech tzv.: „štafetový závod“ (Team Relay) též „Relay Races“ a sprintujeme na středovou čáru a zpět (Half Court Sprint)