O cvičení

Nacvičujeme střelbu v horním postavení se spoluhráči (Partner High Post Shooting Drills) tak, že provedeme obrátku vzad ke koncové čáře (Reverse Pivot On Baseline Foot) též „Open up Baseline“