O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) s využitím minipřekážek (Mini Hurdles Basketball Drills) tak, že skáčeme na jedné noze dopředu (One Leg Forward Jumps) a míč držíme nad hlavou (Basketball Overhead Hold)