O cvičení

Zlepšujeme rovnováhu (Balance Training) s využitím minipřekážek (Mini Hurdles Basketball Drills) tak, že skáčeme na jedné noze stranou (One Leg Lateral Jumps)