O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že zaujmeme pozici výpad vpřed (Forwad Lunge Position) též „Front Lunge Stretch“ a kroužíme míčem před tělem (Ball Circle)