O cvičení

Přihráváme s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že ve výskoku naznačíme přihrávku a přihrejeme (Air Fake Pass)