O cvičení

Střílíme za 2 body samostatně (Individual Midrange Shooting Drills) tak, že střílíme z křídla (Wing), provedeme zavřený únik (Cross Over Drive), jednou odrazíme míč o zem tzv.: „jednoúderový driblink“, zastavíme krokem a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama (One Dribble One-Two Step Pull-up Jump Shot)