O cvičení

Nacvičujeme střelbu ze střední vzdálenosti samostatně (Individual Midrange Shooting Drills) tak, že jednou odrazíme míč o zem tzv.: „jednoúderový driblink“, zastavíme krokem a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama (One Dribble One-Two Step Pull-up Jump Shot) ze základní čáry (Baseline Two-pointers)