O cvičení

Střílíme za 2 body samostatně (Individual Midrange Shooting Drills) tak, že zastavíme skokem a střílíme jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama (Two Foot Hop Jump Shot) z písmen (Left/Right Block Two-pointers) též „Low Post Area“