O cvičení

Přihráváme s jedním míčem za pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že chytneme míč s krokem v opačném směru pro prudké zrychlení (Negative Step Catch) též „Backwards/Plyo Step“, provedeme únik (Drive), zastavíme krokem (One-Two Speed Stop) a provedeme obrátku vpřed kolem stojné nohy (Forward Pivot 180 Degree) též „Front Pivot“