O cvičení

Rozvíjíme obratnost s dvěma míči za pohybu (Moving Two Balls Coordination Drills) tak, že jeden míč postrkujeme před sebou (Basketball Pushing) a druhým míčem driblujeme kolem kutálejícího se míče (Dribble Around Rolling Ball) též „2-Ball Roll & Dribble“