O cvičení

Zlepšujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze (Single Leg Stance) a přihráváme jednoruč trčením od pasu (One-handed Push Air Pass)