O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze (Single Leg Stand) a žonglujeme míčem (Soccer Front to Back)