O cvičení

Udržujeme rovnováhu (Balance Training) tak, že stojíme na jedné noze, pokrčíme koleno (Single Leg Bend Knee) a driblujeme dvěma míči souhlasně tzv.: „souhlasný driblink“ (Two Balls Simultaneous Dribbling) co nejdále a co nejblíže k tělu (Wide to Tight)