O cvičení

Přihráváme s jedním míčem z pohybu (Moving One Ball Passing) tak, že běžíme a přihráváme jednoruč za hlavou (One-handed Behind the Head Air Pass) též „Behind Neck Pass“