O cvičení

Posilujeme zádové svaly (Strengthening the Back) tak, že v kleče zanožujeme, zvedáme opačnou ruku (Bird Dog) též „Kneeling Superman“ a driblujeme jedním míčem (One Ball Dribble)