O cvičení

Nacvičujeme střelbu v dolním postavení se spoluhráči (Partner Low Post Shooting Drills) tak, že driblujeme, zatlačíme zády obránce ke koši (Backing Down the Defender) a provedeme obrátku vpřed do středu a střílíme přes hlavu po odrazu oběma nohama z držení míče obouruč s rotací trupu (Turnaround Hook Shot to Middle) též „Forward Pivot Towards Middle to Semi-hook Shot“