O cvičení

Nacvičujeme střelbu v dolním se spoluhráči (Partner Low Post Shooting Dr tak, že provedeme obrátku vpřed ke koncové čáře, naznačíme střelu pohybem míče nahoru a dolů, nakročíme ke koši a zahájíme driblink (Turnaround Up and Under to Baseline With Dribble) též „Forward Pivot Shot Fake to Step Through with Power Dribble“