O cvičení

Nacvičujeme střelbu v dolním postavení se spoluhráči (Partner Low Post Shooting Drills) tak, že naznačíme obrátku ke koncové čáře a střílíme ve výskoku po obrátce